Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Finanse
Katalog informacji ABC Finansów

  Szukaj dokumentu
 Szukaj:  


  Bankową obsługę budżetu wykonuje
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy  
Bankowość elektroniczna  
Rachunki bankowe  
 
 Od początku roku do końca I kw. 2010
Kw.: rok:
DochodyWydatkiWynik
30.312.297 37.759.694 -7.447.397 
8.150.450 6.093.050 2.057.400  


      Plan (po zmianach)
      Wykonanie
 
  Kliknij aby zobaczyć więcej  »
Kat.: kwartał: rok:
      Znaleziono: 1 , wyświetlone od 0 do 20      Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Kategoria Opis dokumentuOkresZobacz
Inne   Rachunki bankowe Urzędu Gminy Oleśnica z dnia 2016-02-17 2016

Numery rachunków

Opis rodzaju rachunku i dokonywanych operacji na nim

58 9584 0008 2001 0000 0954 0020 Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica
- wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa, z budżetów innych j.s.t.
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych
- dochody i udziały w podatkach z urzędów skarbowych
- wpływy z tytułu przychodów budżetu, tj. kredyty, pożyczki, emisja obligacji i ich spłaty.
86 9584 0008 2001 0000 0954 0001 Rachunek Urzędu Gminy Oleśnica (dochody)
- wpłaty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportu, podatku od psów,
- wpłaty opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za korzystanie ze środowiska
- wpłaty opłaty produktowej, opłaty eksploatacyjnej,
- wpłaty opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wpłaty opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej,
- czynsze mieszkaniowe.
74 9584 0008 2001 0000 0954 0023

Rachunek Urzędu Gminy Oleśnica (dochody)
- wpłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpłaty należności za wykup lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych,
- wpłaty opłaty za dzierżawę gruntów, najem lokali na cele niemieszkalne,
- wpłaty opłat za zajęcie pasa drogi publicznej lub umieszczenie urządzenia w pasie drogi publicznej,
- odszkodowania, kary umowne, grzywny i inne kary (np. sądowe),
- wpływy z opłaty za udostepnienie danych meldunkowych,
- wpływy innych dochodów z zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie,
- wpłaty inne, będące dochodami należnymi gminie

31 9584 0008 2001 0000 0954 0021 Rachunek Urzędu Gminy Oleśnica (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami)
59 9584 0008 2001 0000 0954 0002 Rachunek - Urzędu Gminy Oleśnica (wydatki)
32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 Rachunek - Depozyty
- wpłaty wadium wnoszone przy przetargach,
- wpłaty zabezpieczeń należytego wykonania umów,
- kaucje gwarancyjne.
48 9584 0008 2001 0000 0954 0006 Rachunek - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
69 9584 0008 2001 0000 0954 0016 Rachunek na środki pochodzące z Funduszu Pracy
(dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników)
42 9584 0008 2001 0000 0954 0017 Rachunek na wydatki niewygasające
04 9584 0008 2001 0000 0954 0022 Projekt: PO KL Modernizacja oddziałów przedszkolnych
      Znaleziono: 1 , wyświetlone od 0 do 1