Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Finanse
Katalog informacji ABC Finansów
Rada Gminy
Izba Obrachunkowa
kontrole

  Szukaj dokumentu
 Szukaj:  


  Bankową obsługę budżetu wykonuje
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy  
Bankowość elektroniczna  
Rachunki bankowe  
 
 Od początku roku do końca I kw. 2010
Kw.: rok:
DochodyWydatkiWynik
30.312.297 37.759.694 -7.447.397 
8.150.450 6.093.050 2.057.400  


      Plan (po zmianach)
      Wykonanie
 
  Kliknij aby zobaczyć więcej  »
Kat.: kwartał: rok:
      Znaleziono: 88 , wyświetlone od 20 do 40      Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Kategoria Opis dokumentuOkresZobacz
Ocena finansów Opinia RIO we Wrocławiu o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica IV/261/2012 z dnia 2012-12-07 2013
237.5kb
Ocena finansów Uchwała Rady Gminy Oleśnica XXI/142/12 z dnia 2012-06-15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.2011
Ocena finansów Uchwała Rady Gminy Oleśnica XXI/143/12 z dnia 2012-06-15 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica za 2011 rok.2011
Ocena finansów Uchwała IV/101/2012 z dnia 2012-04-19 Uchwała Nr IV/101/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 19 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oleśnica sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2011 rok.2011
Ocena finansów Uchwała IV/32/2012 z dnia 2012-02-08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 3 lutego 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XV/97/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica oraz uchwale Nr XV/98/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Oleśnica na 2012 rok.2012
Ocena finansów Uchwała IV/243/2011 z dnia 2011-12-06 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 5 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.2012
Ocena finansów Uchwała IV/242/2011 z dnia 2011-12-06 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocłzwiu z 5 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oleśnica projekcie uchwały budżetowej gminy Oleśnica na rok 2012 wraz z uzasadnieniem.2012
Ocena finansów Uchwała Rady Gminy Oleśnica IX/42/11 z dnia 2011-06-10 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica za 2010 rok. 2010
Ocena finansów Uchwała IX/41/11 z dnia 2011-06-10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. 2010
Ocena finansów Uchwała Nr IV/85/2011 Składu Orzekającego Regionalenj Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oleśnica sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2010 rok IV/85/2011 z dnia 2011-04-08 2010
572.8kb
Ocena finansów Uchwała Nr IV/24/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 9 lutego 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr IV/15/2010 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie IV/24/2011 z dnia 2011-02-09 2011
353.5kb
Ocena finansów Uchwała IV/253/2010 z dnia 2010-12-10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olesnica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.2011
655.9kb
Ocena finansów Uchwała IV/252/2010 z dnia 2010-12-10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oleśnica projekcie uchwały budżetowej Gminy Oleśnica na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.2011
450.1kb
Ocena finansów Uchwała Rady Gminy Oleśnica XLVIII/228/10 z dnia 2010-04-30 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica za 2009 rok. 2009
Ocena finansów   Uchwała IV/59/10 z dnia 2010-04-12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oleśnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.2009
2448.9kb
Ocena finansów   Uchwała IV/225/2009 z dnia 2009-12-11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania prognozowanego deficytu budżetu Gminy Oleśnica na 2010 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu załaczonej do projektu uchwąły budżetowej2010
84.8kb
Ocena finansów   Uchwała IV/224/2009 z dnia 2009-12-10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta projekcie budżetu Gminy Oleśnica na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego2010
108.3kb
Ocena finansów   Uchwała IV/106/2009 z dnia 2009-12-10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wydania opinii o możliwości wykupy przez Gminę Oleśnica obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.190.000 zł, których zamiarem i cel emisji określono w uchwale Nr XXXVIII/178/09 z dnia 28 sierpnia 2009r.2009
132.5kb
Ocena finansów   Uchwała IV/168/2009 z dnia 2009-11-16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Oleśnica pożyczki w wysokości 9.500,zł wnioskowanej ze środków Wojewódziekgo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinasofwanie zadania pn "akup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Oleśnica"2009
125.9kb
Ocena finansów   Uchwała IV/157/2009 z dnia 2009-09-25 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Oleśnica pożyczki w wysokości 2.247.800,zł wnioskowanej ze środków Wojewódziekgo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinasofwanie zadania pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Bystre"2009
130.4kb
< Poprzednie      Znaleziono: 88 , wyświetlone od 20 do 40      Następne >

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24