Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Finanse
Katalog informacji ABC Finansów
 A 
 Ľ 
 B 
 C 
 D 
 E 
 F 
 G 
 I 
 J 
 K 
 L 
 M 
 N 
 O 
 P 
 Q 
 R 
 S 
 Ś 
 U 
 W 
 Z 

  Szukaj hasła
 Szukaj:  

  Bankową obsługę budżetu wykonuje
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy  
Bankowość elektroniczna  
Rachunki bankowe  
 

 Od początku roku do końca I kw. 2010
Kw.: rok:
DochodyWydatkiWynik
30.312.297 37.759.694 -7.447.397 
8.150.450 6.093.050 2.057.400  


      Plan (po zmianach)
      Wykonanie
 
  Kliknij aby zobaczyć więcej  »

Czynność prawna
Ostatnia zmiana: 2006-10-27 22:26:30 przez Lewański Dariusz, odsłon: 1566
Czynność prawna - jest to oświadczenie woli człowieka mające na celu wywołanie określonych skutków prawnych, np. powstanie, zmiana, zniesienie. Wyróżniamy czynności prawne jednostronne (złożenie oferty, sporządzenie testamentu) i dwustronne (zawarcie umowy).

Zasadą polskiego prawa jest, że oświadczenie woli może być złożone w dowolnej formie. Istnieje jednak szereg wyjątków, które przewidują, że do ważności czynności prawnej niezbędne jest zachowanie formy szczególnej: pisemnej (bez rygoru nieważności i pod rygorem ważności)  (powinna być zawarta np.: gdy wartość umowy przekracza 2 tys. zł. Lub gdy wartość pożyczki przekracza 500 zł.), notarialnej (akt notarialny), pisemnej z notarialnym poświadczeniem podpisu, itp. Formy te dzieli się w zależności od struktur prawnych, jakie wywołują, na formy zastrzeżone:

 1. pod rygorem nieważności
  - forma ta oznacza, że dokonanie jakiejś czynności prawnej bez zachowania tej formy powoduje, że czynność ta jest bezwzględnie nieważna i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Do tego rodzaju należą:
  • forma aktu notarialnego (art. 80 k.c.) 
  • forma pisemna, jeżeli przepisy prawa lub umowa przewidują, że jej niezachowanie powoduje nieważność
  • forma pisemna z datą pewną (art. 81 k.c.) 
  • forma pisemna z notarialnym poświadczeniem podpisu (art. 79 k.c.)
 2. dla celów dowodowych
   - jest to forma pisemna, której niezachowanie nie powoduje nieważności dokonanej czynności prawnej. Oznacza jedynie, że w razie ewentualnego sporu sądowego strony tej czynności nie będą mogły żądać przesłuchania ich i świadków tej czynności na temat tego, że czynność ta została w ogóle dokonana. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy:
  • obie strony wyrażą na to zgodę 
  • fakt dokonania tej czynności zostanie uprawdopodobniony za pomocą pisma (np. strona przedstawi list, w którym kontrahent prosi o odroczenie spłaty długu) 
  • sąd uzna, że przesłuchanie stron i świadków na temat dokonania spornej czynności jest konieczny ze względu na okoliczności sprawy 
  • dokument, na którym zapisana jest dana czynność prawna, został zagubiony, zniszczony lub zabrany przez osobę trzecią.  W takich przypadkach sąd przesłucha strony i świadków.
 3. dla wywołania określonych skutków prawnych
  Niezachowanie tej formy nie pociąga za sobą ani nieważności czynności prawnej, ani zakazu dowodowego co do przesłuchania świadków i stron. Czynność prawna dokonana wbrew tej formie wywoła skutki prawne, ale nie wszystkie. Nie wywoła bowiem tych, które są uzależnione od jej zachowania.

Zgodnie z art. 78 k.c. : Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne formie pisemnej.

 

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24