Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Finanse
Katalog informacji ABC Finansów
 A 
 Ľ 
 B 
 C 
 D 
 E 
 F 
 G 
 I 
 J 
 K 
 L 
 M 
 N 
 O 
 P 
 Q 
 R 
 S 
 Ś 
 U 
 W 
 Z 

  Szukaj hasła
 Szukaj:  

  Bankową obsługę budżetu wykonuje
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy  
Bankowość elektroniczna  
Rachunki bankowe  
 

 Od początku roku do końca I kw. 2010
Kw.: rok:
DochodyWydatkiWynik
30.312.297 37.759.694 -7.447.397 
8.150.450 6.093.050 2.057.400  


      Plan (po zmianach)
      Wykonanie
 
  Kliknij aby zobaczyć więcej  »

Weksel
Ostatnia zmiana: 2006-11-03 12:50:38 przez Lewański Dariusz, odsłon: 931
Weksel (1) - dokument sporządzony na specjalnym blankiecie, zawierający bezwarunkowe zobowiązanie się tego, kto ten dokument podpisuje do zapłacenia wskazanej w nim kwoty pieniężnej, określonej osobie lub instytucji, w oznaczonym terminie. Weksel musi zawierać:
 • nazwę "weksel" w tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono
 • bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej
 • nazwisko osoby, która ma zapłacić oznaczenie terminu płatności
 • określenie miejsca płatności
 • nazwisko osoby, na której rzecz lub zlecenie zapłata ma nastąpić
 • datę i miejsce wystawienia weksla
 • podpis wystawcy weksla
 • uiszczoną opłatę skarbową

Weksel (2) - to papier wartościowy o określony przez prawo wekslowe formie, charakteryzującymi się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego. Weksle dzielą się na weksle :

 • własne,
 • weksle trasowane.

Weksel własny charakteryzuje się tym, że wystawca sam zobowiązuje się do zapłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie.
Weksel trasowany jest papierem wartościowym zawierającym bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej w wekslu sumy pieniężnej, skierowanym przez wystawcę weksla do trasata i polegającym na wypłaceniu w oznaczonym terminie tej sumy wskazanej osobie.

Weksle można podzielić na:

 • wymieniające sumę wekslową
 • nie wymieniające sumy wekslowej (tzw in blanco), które można podzielić:
 • na kaucyjne,
 • gwarancyjne.

Weksle gwarancyjne to weksle wystawiane, gdy kwota zobowiązania pieniężnego jest wiadoma już z chwilą złożenia podpisu na wekslu (np. umowa pożyczki) lecz  wierzyciel nie żąda jej wpisania na wekslu, gdyż umowa pożyczki może przewidywać zapłatę należności ubocznych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania pieniężnego, w tym również odsetek.
Weksle kaucyjne to weksle składane tytułem kaucji, np. przy umowach o dostawy, roboty czy usługi, jako gwarancja należytego wykonania przyjętych zobowiązań, a więc wówczas, gdy kwoty zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego
wekslem nie można ustalić.

 

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24