Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Finanse
Katalog informacji ABC Finansów
 A 
 Ľ 
 B 
 C 
 D 
 E 
 F 
 G 
 I 
 J 
 K 
 L 
 M 
 N 
 O 
 P 
 Q 
 R 
 S 
 Ś 
 U 
 W 
 Z 

  Szukaj hasła
 Szukaj:  

  Bankową obsługę budżetu wykonuje
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy  
Bankowość elektroniczna  
Rachunki bankowe  
 

 Od początku roku do końca I kw. 2010
Kw.: rok:
DochodyWydatkiWynik
30.312.297 37.759.694 -7.447.397 
8.150.450 6.093.050 2.057.400  


      Plan (po zmianach)
      Wykonanie
 
  Kliknij aby zobaczyć więcej  »

Alfabet : Sortowanie: 
      Znaleziono: 10 , wyświetlone od 0 do 10      
 
Wartości niematerialne i prawne to składnik aktywów o znacznym okresie użyteczności (dłuższym niż rok) oraz postaci niematerialnej (nierzeczowej). Najczęściej w postaci praw majątkowych.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się:  [...] więcej  »

 
Ostatnia zmiana: 2006-10-27 23:56:54 przez Lewański Dariusz, odsłon: 1156
 
Przez wartość nominalną zgodnie za ustawą o finansach publicznych rozumie się kwotę świadczenia głównego, należną do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania więcej  »
 
Ostatnia zmiana: 2006-10-27 21:53:12 przez Lewański Dariusz, odsłon: 1083
 
Weksel (1) - dokument sporządzony na specjalnym blankiecie, zawierający bezwarunkowe zobowiązanie się tego, kto ten dokument podpisuje do zapłacenia wskazanej w nim kwoty pieniężnej, określonej osobie lub instytucji, w oznaczonym terminie. [...] więcej  »
 
Ostatnia zmiana: 2006-11-03 12:50:38 przez Lewański Dariusz, odsłon: 1316
 
WIBOR (Warsaw Inter-bank Offered Rate) Średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres. Wartość stóp procentowych ustalana jest zgodnie z "Regulaminem fixingu [...] więcej  »
 
Ostatnia zmiana: 2007-10-18 22:49:28 przez Lewański Dariusz, odsłon: 1078
 
Wierzytelność - uprawnienie przysługujące jednej stronie stosunku prawnego (wierzycielowi) do domagania się od drugiej strony stosunku prawnego (dłużnika) spełnienia określonego świadczenia. Wierzytelność przyjmuje postać roszczenia i staje się [...] więcej  »
 
Ostatnia zmiana: 2006-11-02 21:43:15 przez Lewański Dariusz, odsłon: 1113
 
Wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zobacz więcej  »

 
Ostatnia zmiana: 2007-04-16 21:11:32 przez Lewański Dariusz, odsłon: 1146
 
Wstępna kontrola - wynika z ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z jej przepisami kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność głównemu księgowemu m.in. w zakresie dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i [...] więcej  »
 
Ostatnia zmiana: 2006-10-27 20:12:06 przez Lewański Dariusz, odsłon: 1160
 
Wydatek, w ujęciu ekonomicznym, jest to każdy rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego jednostki gospodarczej, w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi w związku z regulowaniem różnych zobowiązań jednostki. Istnieje tu [...] więcej  »
 
Ostatnia zmiana: 2006-10-28 00:01:27 przez Lewański Dariusz, odsłon: 1173
 
Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Do [...] więcej  »
 
Ostatnia zmiana: 2007-04-09 13:02:22 przez Lewański Dariusz, odsłon: 1181
 
Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne;
2) zakup i objęcie [...] więcej  »
 
Ostatnia zmiana: 2007-04-09 13:07:03 przez Lewański Dariusz, odsłon: 1207
      Znaleziono: 10 , wyświetlone od 0 do 10      

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24