Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
RGNIOS.018Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą

Podstawa prawna:
Art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz.717 ze zm. ) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

Opłaty:

  1. Postępowanie wszczynane z urzędu - nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1. lit.g) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. nr 86, poz. 960 ze zm.).
  2. Postępowanie wszczynane na wniosek właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości - podlega opłacie skarbowej na podstawie art.1 pkt.1. lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. nr 86, poz. 960 ze zm.).
  3. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - podlega opłacie skarbowej na podstawie art.1 pkt.1. lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji ustalającej wysokośc opłaty przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:

  1. W przypadku, kiedy postępowanie wszczynane jest z urzędu na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym załączniki nie są wymagane.
  2. W postępowaniu wszczynanym na wniosek, właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości ponosi koszty postępowania administracyjnego na podstawie art. 267 §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

Wymagane załączniki do nwiosku:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - jeżeli wniosek składa osoba prawna
  • mapa zasadnicza nieruchomości w skali 1:500
  • wypis i wyrys z planu miejscowego obowiązującego przed uchwaleniem nowego planu miejscowego lub jego zmianą
  • wypis i wyrys z planu miejscowego lub zmiany planu miejscowego obecnie obowiązującego.
Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Katarzyna Kotulska - telefon służbowy 0-71 314 02 23 przyjmuje w pokoju nr 23
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Marcin Chorążyczewski 2006-03-08
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24