Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
RGNiOS.025Wydawanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
 

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.Referat załatwiający sprawę:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska


Do kogo adresowana jest procedura:
Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica. zgodnie z załączonym wzorem wraz z załącznikami.


Opłaty:
1. Opłata skarbowa od:
a. Zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica - 616,00 zł.
b. Dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Oleśnica lub przelewem na konto:

86 9584 0008 2001 0000 0954 0001


Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Pokój 4 (parter)
Telefon: 071 314 03 85

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)


Tryb odwołania:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Oleśnica


Wzór wniosku


 Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Katarzyna Ściesielska - telefon służbowy 71 314 03 85 przyjmuje w pokoju nr 4
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Paweł Bojanowski 2019-05-29
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24