Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
SOO.031Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. nr 47, poz. 278 z późn. zm.),

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiebiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.

2. Oświadczenia o wartości sprzedazy napojów alkoholowych (w styczniu - przedsiebiorcy, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim).

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynaja działalność w zakresie sprzedazy napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

1. 525 zł. - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

2. 525 zł. - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 %alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3. 2100 zł. - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydanie kolejnego zezwolenia, wnosza opłatę w wysokości użależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnym rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim, składanego do0 dnia 31 stycznia):

1. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

2. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

3. 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, odjętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje sie w wysokości proporcjonajnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest w kasie lub rachunek Urzędu Gminy Oleśnica podany poniżej, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, i 30 września danego roku kalendarzowego. Są to terminy ostateczne, nie podlegajęce przedłużeniu ani przywróceniu. W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Opłata skarbowa 17 zł. - za pełnomocnictwo. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- gotówką w kasie tut. Urzędu,

- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Oleśnica podany poniżej.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Oleśnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uwagi:

Przedsiębiorcom, którym działność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.

Na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć może się odbywać, zgodnie z art. 8a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, sprzedaż napojów  alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez masowych podwyższonego ryzyka), podczas tych imrez może być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, wyłącznie o wartości do 3,5 % alkoholu.

 

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Anna Barowicz - telefon służbowy 71 314 02 12 przyjmuje w pokoju nr 12
Paulina Gieroń-Bojanowska - telefon służbowy 71 314 02 12 przyjmuje w pokoju nr 12
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018.
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Paweł Bojanowski 2014-12-16
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24