Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

Główna: / Podatki i opłaty
 Opłata administracyjna Opłata skarbowa Opłata targowa
 Opłaty inne Podatek leśny Podatek od nieruchomości
 Podatek od psów Podatek od śr.transportowych Podatek rolny
< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
F.024Przensienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu gminy

Podstawa prawna:
Art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 66 § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa - przeniesienie następuje na wniosek podatnika, na podstawie zawartej umowy między Wojtem a podatnikiem. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa wyżej, organ pierwszej instancji wydaje decyzję stwierdzająca wygaśnięcie zaległości podatkowej

Opłaty:

Termin załatwienia sprawy:
Decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca - od dnia zawrcia umowy a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w pokoju Nr 1). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Do wniosku należy dołączyć : aktualny wypis z księgi wieczystej, oświadczenie podatnika : dot. innych obciążeń (nie wymienionych w księdze wieczystej), oświadczenie w zakresie zawartych umów: użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia lub innych dotyczących nieruchomości, oświadczenie dot. posadowionych na gruncie budynków wraz z podaniem ich powierzchni użytkowej, funkcji, roku budowy, uzbrojenia oraz budowli i ich wartości, dokumenty potwierdzające legalność wzniesienia budynków lub ich użytkowania lub zmiany sposobu ich użytkowania oraz operat szacunkowy nieruchomości określający jej wartość.

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Finansowy
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Zofia Graczyk - telefon służbowy 71 314 02 10 przyjmuje w pokoju nr 10
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Wniosek o przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe
Wzór umowy o przensienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu gminy
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (druk uniwersalny)
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Dariusz Lewański 2006-12-28
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24