Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

Główna: / Podatki i opłaty
 Opłata administracyjna Opłata skarbowa Opłata targowa
 Opłaty inne Podatek leśny Podatek od nieruchomości
 Podatek od psów Podatek od śr.transportowych Podatek rolny
< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
F.003Potwierdzenie dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych oraz wielkości użytków rolnych

Podstawa prawna:
Art. 306 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ((Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Opłaty: 
Od wydania zaświadczenia na wniosek opłata skarbowa 17zł 
Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego jest zwolnioone z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (zażalenie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w pokoju Nr 1). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek podany poniżej.Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokunujący zgłoszenia zobowiązany jest załaczyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawi się w aktach sprawy.

Wnioskodawca może żądać wydania zaświadczenia na przedłożonym przez niego formularzu, jeśli jest możliwe zamieszczenie na nim adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej przez organ podatkowy wydający zaświadczenie.

Ponadto, jeżeli przedłożony przez wnioskodawcę formularz jest sporządzony w języku obcym, zaświadczenie zostanie na nim wydane, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Finansowy
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Magdalena Nowak - telefon służbowy 71 314 02 10 przyjmuje w pokoju nr 10
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Dariusz Lewański 2007-08-21
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24