Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

Główna: / Oświata
< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
PWiPF.006Postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:
Art. 9b ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) , Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Jeżeli nauczyciel złożył wniosek do dnia 30 czerwca to postępowanie egzaminacyjne powinno być zakończone do końca danego roku kalendarzowego, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne (określone w § 7 wyżej wymienionego rozporządzenia). Natomiast w przypadku, gdy nauczyciel złoży wniosek po 30 czerwca to postępowanie powinno być zakończone do stycznia bądź lutego następnego roku kalendarzowego, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne (określone w § 7 wyżej wymienionego rozporządzenia).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do DolnośląskiegoKuratora Oświaty* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w pokoju Nr 1). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

* Opłata skarbowa: za odwołanie - 5,00zł. za każdy załącznik - 0,50zł.

Dodatkowe informacje:
Oprocz wniosku nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego wymagane są załączniki:
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe nauczyciela,
- akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
- zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia w okresie stażu oraz o zajmowanym stanowisku,
- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły,
- sprawozdanie za okres stażu,
- ocena dorobku zawodowego za okres stażu,
- dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i Rozporządzenia MENiS z dnia 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia zawodowe.

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Oświaty i Promocji
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Beata Zbylut 2012-12-19
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24