Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

Główna: / Ochrona środowiska
 Dotacje 
< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
RGNiOS.014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Podstawa Prawna:
Art. 71, 72. 73, 74 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z dnia 2013.10.24)

Wymagane dokumenty:
· wypełniony wniosek (wzór druku na stronie Urzędu)
· kopia mapy ewidencyjnej, poświadczona przez właściwy organ, obejmującą wnioskowaną nieruchomość wraz z otoczeniem, na które może ono oddziaływać, na egzemplarzu należy zaznaczyć granice nieruchomości objętej wnioskiem oraz proponowaną lokalizację inwestycji x3;
· ewentualne upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielone przez wnioskodawcę osobom, które mogą go reprezentować w sprawie powyższego wniosku; · projekt budowlany x 3 egz.

Sposób załatwienia sprawy:
· złożenie wniosku o wydanie decyzji wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu lub przesłanie pocztą; · wszczęcie postępowania, ustalenie i zawiadomienie stron, czas na zapoznanie się z wnioskiem;
· zapytanie o konieczność wykonania raportu i jego zakres, wystąpienie do organów współuczestniczących w postępowaniu;
· wydanie postanowienia w przypadku konieczności lub braku sporządzenia raportu;
· wykonanie i przedłożenie do uzgodnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko x 3 egz. (wykonanie przez wnioskodawcę);
· przygotowanie projektu decyzji; · uzgodnienie raportu (jeśli musiał być wykonany) oraz projektu decyzji;
· wydanie postanowienia przez organy i instytucje uzgadniające, z powiadomieniem stron;
· wydanie decyzji;
· ostateczność decyzji – nie wcześniej niż 14 dni po odbiorze.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji – 205 zł.
- pełnomocnictwo 17 zł

Termin załatwienia sprawy:
od 30 do 60 dni lub kilku miesięcy* *dotyczy przypadków wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica w pokoju Nr 1.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
· w przypadku braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie i złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w pokoju Nr 1 lub referacie prowadzącym sprawę;
· w przypadku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – wykonuje go wnioskodawca swoim staraniem i kosztem – do wglądu publicznego przez okres 21 dni.

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Paweł Bojanowski 2016-02-11
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24