Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

Główna: / Różne
< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
Skarga, wniosek lub petycja

Podstawa prawna:
Art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).

1. Skarżyć możemy się w szczególności na:
-zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
-naruszenie praworządności lub interesu skarżących,
-przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
2. Wnioski możemy składać w celu:
-ulepszenia organizacji,
-wzmocnienia praworządności,
-usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
-ochrony własności,
-lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
3. Petycje możemy składać, jeśli sprawa dotyczy zagadnień życia zbiorowego.
W petycji można nie tylko wskazać problem, ale również wskazać sposób jego rozwiązania. Petycja może zostać wniesiona w imieniu własnym lub grupy zainteresowanych, lecz w takim przypadku konieczne jest uzyskanie ich pisemnej zgody.

Opłaty:
Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 z późn.zm.). Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

Termin załatwienia sprawy:
Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W innych przypadkach termin załatwienia skargi lub wniosku wynosi miesiąc.

Tryb odwoławczy: 
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi do właściwego organu. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1) rady gminy jest wojewoda , a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda,
3) wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest rada gminy.
(Dolnośląski Urząd Wojewódzki, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław)
(Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 5,50-069 Wrocław)

Zobacz więcej o skargach i wnioskach

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Halina Bąk -
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
e-Podanie
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Dariusz Lewański 2005-06-16
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24