Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
SOO.028Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Oleśnica

Podstawa prawna:
Art.18 (1) ust. 5 i 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 21/II/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Oleśnica.

Opłaty:

Opłaty za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń tj:

    • 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
    • 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
    • 175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca - od wszczęcia postępowania, dlatego też wnioski o wydanie zezwolenia " jednorazowego" należy składać z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem przed planowaną datą sprzedaży napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy:

  1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w pokoju Nr 1.) Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
  2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie wydania zezwlenia (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w pokoju Nr 1.) Odwołanie wnosi się w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwaga:
Do wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kserokopia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia,
  • pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Anna Barowicz - telefon służbowy 71 314 02 12 przyjmuje w pokoju nr 12
Paulina Gieroń-Bojanowska - telefon służbowy 71 314 02 12 przyjmuje w pokoju nr 12
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Anna Barowicz 2013-11-05
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24