Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Pierwsza sesja nowo wybranych radnych.
2100-11-09 09:50:03, opublikował: Kembłowska Agnieszka
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwolania pierwszej sesji Rady Gminy Olesnica.
Czytaj
Urząd Gminy Oleśnica nieczynny 12 listopada 2018 r, w poniedziałek
2100-11-08 09:45:40, opublikował: Szymańska Urszula

Na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2117) Urząd Gminy Oleśnica w dniu 12 listopada 2018 roku będzie nieczynny.

Czytaj
Gazyfikacja Gminy Oleśnica
2027-09-27 14:34:54, opublikował: Bojanowski Paweł

Gazyfikacja Gminy Oleśnica

Informacja z dnia 1 lutego 2018 r.:

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy miejscowości Boguszyce i Spalice !

W związku z działaniami podjętymi przez Gminę Oleśnica i Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) dot. budowy sieci gazowej w sołectwach Boguszyce, Osiedle Boguszyce i Spalice, informuję, że na dzień 31 stycznia 2017 r. do Urzędu Gminy Oleśnica wpłynęły 134 wnioski, od mieszkańców i przedsiębiorców z ww. miejscowości, o określenie warunków przyłączenia gazu ziemnego. Ilość złożonych wniosków oraz wnioskowana moc przyłączeniowa urządzeń gazowych miała wpływ na pozytywny wynik analizy techniczno-ekonomicznej przeprowadzonej przez PSG. Koncepcja gazyfikacji powyższego obszaru została zaakceptowana przez Dyrekcję Oddziału Zakład Gazowniczy we Wrocławiu i wdrożona do Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2019. Gazyfikacja podzielona została na trzy etapy, z czego pierwszy realizowany będzie do Zakładu Galwanizacyjnego w miejscowości Boguszyce ze względu na deklarowany przez ww. zakład wolumen zużycia paliwa gazowego.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o przyłączenie do sieci gazowej mogą wypełnione wnioski składać w Urzędzie Gminy Oleśnica lub do PSG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ziębickiej 44, 50-507 Wrocław. Za pośrednictwem Urzędu zebrane wnioski również zostaną przekazane do PSG.

Aktualne informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu (www.olesnica.wroc.pl).

Jestem przekonany, że gazyfikacja następnych trzech sołectw z terenu gminy Oleśnica (dotychczas zgazyfikowano cztery sołectwa), po pierwsze w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, ale co ważne w perspektywie rozwoju gminy, wpłynie również na wzrost atrakcyjności kolejnych terenów dla potencjalnych inwestorów.

Korzystając z okazji chciałem podziękować mieszkańcom za złożone wnioski, sołtysom gazyfikowanych sołectw oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Oleśnica Panu Tadeuszowi Kunajowi za zaangażowanie w walce o tak ważną dla gminy inwestycję.

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

  Proponowane przez PSG etapy realizacji gazyfikacji - mapa

Czytaj
Znak graficzny Prezydenta RP „Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018".
2020-08-07 10:50:29, opublikował: Szymańska Urszula

Już od miesiąca sierpnia 2018 do czerwca 2019 roku korespondencja wychodząca z Urzędu Gminy Oleśnica będzie wzbogacona znakiem graficznym Prezydenta RP
„Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018".

Stosowanie okolicznościowego znaku graficznego Prezydenta RP „Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918–2018” bezpośrednio wiąże się z obchodami stulecia odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości.

Czytaj
W 100 rocznicę odzyskania Niepodległości w Boguszycach...
2018-11-16 14:30:57, opublikował: Pawłowska Agnieszka

W 100 rocznicę odzyskania Niepodległości w Boguszycach...

         Po raz pierwszy w Boguszycach odbyły się gminne obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. W niedzielę 11 listopada br. o godzinie 12.30 mszę świętą w miejscowym kościele, odprawił ks. proboszcz Andrzej Augustyn.

          Patriotycznie udekorowany kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boguszycach, zapełnił się mieszkańcami gminy i przedstawicielami władz z wójtem Marcinem Kasiną na czele. W ławkach zasiedli radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i kierownicy jednostek współpracujących. Przybyły też poczty sztandarowe jednostek OSP i gminnych szkół podstawowych. Piękną celebrę ubogacał piękny śpiew chóru Gminy Oleśnica Una Voce i zespołu wokalnego Lumen, działającego przy Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica.
         W wygłoszonej homilii ks. proboszcz nawiązał do złożonej i krwawej historii naszej Ojczyzny.
Nasze tysiącletnie państwo na swojej historycznej drodze doświadczyło wielu dramatów i tragedii, ale i lat świetności oraz powodzenia. Bogactwem decydującym o naszym przetrwaniu był naród polski i jego kultura. Polska trwała w Europie mimo wymazania jej z mapy narodów. Trwała i przetrwała, płacąc jednak daninę krwi tysięcy swoich córek i synów.
         Patriotyczne rozważania zakończył słowami: „Kiedy myślę o Polsce dzisiaj, to chciałbym, aby Bóg był na swoim miejscu, tak jak bywało w historii. Chcę widzieć troskę Polaków o Dom Ojczysty.
I niech tak zawsze będzie! A Ciebie, Boże, prosimy strzeż i błogosław Ojczyźnie naszej”.
 
       Po mszy ks. Andrzej Augustyn podziękował Opatrzności Bożej za opiekę i łaski jakie spotkały naszą Ojczyznę. Po jego słowach Wójt Gminy Marcin Kasina z rąk Mateusza Wójcika strażaka z OSP Ligota Mała otrzymał zapalony znicz pamięci w kształcie serca i złożył go pod krzyżem misyjnym.
 Kolejnym punktem uroczystości było przejście pod obelisk, który upamiętnia szlak bojowy 2 Korpusu Pancernego 2 Armii i Wojska Polskiego pod koniec II wojny światowej. Pod udekorowanym narodowymi flagami obeliskiem stanęły poczty sztandarowe z jednostek OSP i szkół podstawowych z naszej gminy. Na posterunku honorowym wartę pełnili: Kacper Kaleta i Aleksander Białoskórski - strażacy z OSP w Sokołowicach.
 
        Po odśpiewaniu a cappella całego hymnu narodowego przez chór Una Voce, przy dźwiękach werbla delegacje złożyły wiązanki pod obeliskiem.
       Wiązanki złożyła delegacja Urzędu Gminy w składzie: Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina, Tadeusz Kunaj Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica, Krzysztof Skórzewski Sekretarz Gminy, delegacja sołectwa Boguszyce w składzie: Jadwiga Bodo, Robert Kozioł i Mariusz Wójcik, delegacja koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej w składzie płk ws. sp. Lucjan Ławniczek, ppłk ws. Sp. Zdzisław Gołębiowski i mjr ws. sp. Henryk Kowalski, delegacja koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego „Lotnik” oraz Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” w składzie kpt. ws. sp. Adam Kowalczyk z żoną Dorotą i przedstawiciele radnych i sołtysów Tomasz Domal z Andrzejem Hamarowskim.
        Wiązanki złożyły także delegacje szkół podstawowych: im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z dyrektorem Dariuszem Rzepką /Smolna/, im. UNICEF z panią dyrektor Anną Klimkowską /Ligota Mała/, im. Orła Białego z dyrektorem Arturem Mosiakiem /Sokołowice/, oraz szkół w Ligocie Polskiej z dyrektorem Leszkiem Witkowskim oraz we Wszechświętem z dyrektorem Robertem Nowosadem, a także delegacja uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica.

        Po złożeniu wiązanek głos zabrała Pani Mieczysława Baran, która przedstawiła rys historyczny 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
    
         Uroczystość zakończyła się wystąpieniem Wójta Gminy Oleśnica Marcina Kasiny, który gratulował przygotowania imprezy, podziękował księdzu proboszczowi, mieszkańcom Boguszyc, strażakom, młodzieży i chórowi za przygotowanie patriotycznej uroczystości, a wszystkim uczestnikom za obecność i godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
         Pan Wójt zadeklarował także realizowanie gminnych obchodów kolejnych rocznic i świat państwowych.
         Po złożeniu wiązanek uczestnicy przeszli przed świetlicę, gdzie przy chlebowym piecu i ognisku czekał na nich smaczny posiłek z tradycyjną „boguszycką” grochówką i pieczywem.
          Potem toczyły się rozmowy, wspomnienia, w których nie ukrywano satysfakcji i zadowolenia z przeżytej wspólnie uroczystości.
          Ja tam również byłem, wzruszyło mnie patriotyczne nabożeństwo, zadziwił mnie piękny śpiew chóru Una Voce i zespołu wokalnego Lumen, a zaskoczyła i rozgrzała smaczna grochówka oraz niepowtarzalna atmosfera.

    Fakty dla potomnych spisał: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
    Foto: Agnieszka Pawłowska U. G. Oleśnica

Czytaj
Kiermasz Bożonarodzeniowy w UGO
2018-11-14 08:41:57, opublikował: Bojanowski Paweł

W dniu 20 listopada 2018 r. (wtorek) w godzinach od. 12.00 do 16.00 w Urzędzie Gminy Oleśnica odbędzie sie kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Dobroszycach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

Czytaj
Jak sfinansować projekt z obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT w programie Horyzont 2020
2018-11-09 12:33:14, opublikował: Gieroń-Bojanowska Paulina

Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zapraszamy na szkolenie Jak sfinansować projekt z obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT w programie Horyzont 2020, które odbędzie się 15 listopada br. na Politechnice Wrocławskiej, we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną szczegóły konkursów obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zasady aplikowania oraz najlepsze praktyki przygotowania i realizacji projektów. Szkolenie poprowadzi pan Rafał Duczmal, ekspert obszaru ICT Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Więcej informacji, program oraz rejestracja dostępne są na stronie: http://rpk.wroclaw.pl/szkolenie-jak-sfinansowac-projekt-z-obszaru-technologii-informacyjnych-i-komunikacyjnych-ict-w-p_artykul_787.html

Politechnika Wrocławska
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Ul. Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
Tel. 71 320 21 89
www.wctt.pl

Czytaj
Wszystkich: 2907, wyświetlone od 0 do 7    Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24