Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Wykłada się do publicznego wglądu projekt mpzp dla obrębu Świerzna, gmina Oleśnica
2022-08-02 14:06:59, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica
2022-08-01 11:56:55, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Informacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2022 r. dotycząca procedury szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem
2022-07-28 13:08:10, opublikował: Zaręba Łukasz

Informacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2022 r. dotycząca procedury szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi powoływania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy DUW informuje, że w 2020 r. nastąpiła zmiana procedury szacowania szkód.

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1009), które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą (§ 5 ust. 7a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Informacje dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2

oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html .

Procedura szacowania szkód pozostaje niezmienna w przypadku szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, suszy w środku trwałym (sadach), obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Zgłoszenia szkody rolniczej: Zgłoś szkodę rolniczą (aplikacje.gov.pl)

Aktualne zagrożenie suszą danych upraw w Gminie Oleśnica w wersji tabelarycznej można sprawdzić na stronach Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,0214062/

Czytaj
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Świerzna, w gminie Oleśnic
2022-07-26 09:36:45, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
US Wrocław - ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R
2022-07-21 13:33:09, opublikował: Bojanowski Paweł

w dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski jest realizowane badanie koniunktury w rolnictwie (AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku (w styczniu i lipcu), a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności. Dlatego zależy nam na zaangażowaniu osób cieszących się zaufaniem społecznym w gminie w popularyzację badania. Jest dla nas niezmiernie ważne, aby nasi respondenci byli jak najlepiej poinformowani o prowadzonym badaniu, jego celu, metodach i bezpieczeństwie.

Aktualne informacje o badaniu znajdują się na witrynie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://stat.gov.pl

  zobacz: ulotkę informacyjną (format PDF)

  zobacz: plakat informacyjny (format PDF)

Info: Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj
Uruchomienie syren alarmowych-trening
2022-07-21 09:59:04, opublikował: Gieroń-Bojanowska Paulina

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00, na terenie gminy Olesnica,  nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (ogłaszam alarm), trwający 1 minutę.

Czytaj
Zwrot podatku akcyzowego
2022-07-20 14:48:46, opublikował: Bojanowski Paweł

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup

Faktury muszą być załączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


W terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 - 30 października 2022 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu (zakładka Druki/Wnioski→Podatki i opłaty→Akcyza 2022) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24. Również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Info: Referat F

 

Czytaj
Wybory Sołtysa w sołectwie Sokołowice
2022-07-15 11:05:43, opublikował: Bojanowski Paweł

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 lipca 2022 r.
W SPRAWIE WYBORU SOŁTYSA W SOŁECTWIE SOKOŁOWICE

zobacz: Obwieszczenie Wójta Gminy Oleśnica z dn. 14.07.2022 r. w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Sokołowice (format PDF)

zobacz: UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sokołowice (statut ujednolicony )

Czytaj
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Dobra Widawa w sprawie tworzenia LSR 2023-2027 + ankieta
2022-07-06 14:57:26, opublikował: Bojanowski Paweł

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa prowadzi prace nad analizą obszaru objętego LGD. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Punkt konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Oleśnica odbędzie się w dniu 18.07.2022 w Urzędzie Gminy Oleśnica.

Zwracamy się również z prośbą do każdego, aby zechciał wypełnić poniższą ankietę.

  https://docs.google.com/forms/d/1P9UDVX3H1SYbBkPRzY0kMY0CLJz8_GpPfZtZ7_Tguak/edit

Zebrane opinie, oceny i sugestie będą bardzo ważne dla Zespołu pracującego nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2023-2027.

Dziękujemy za zaangażowanie w społeczne konsultacje przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

LGD Dobra Widawa

Czytaj
STUDIUM - Wykłada się do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica
2022-07-05 13:06:27, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Oleśnica.
2022-06-30 09:13:18, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zawiadamiam, że XLV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji odbędzie się 7 lipca 2022 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj

Czytaj
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica
2022-06-24 09:29:50, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla części obrębu Spalice w gminie Oleśnica
2022-06-21 11:46:38, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
KOMUNIKAT PPIS w Oleśnicy w sprawie rejestracji zakładów, gospodarstw rolnych prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią
2022-06-17 09:08:24, opublikował: Bojanowski Paweł

zobacz komunikat: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy w sprawie rejestracji zakładów, gospodarstw rolnych prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią

Czytaj
Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
2022-06-14 10:45:37, opublikował: Bojanowski Paweł

Czytaj
Zawiadomienie o sesji.
2022-06-06 12:25:23, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zawiadamiam, że XLIV sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji, dotycząca oceny wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz raportu o stanie gminy za 2021 rok odbędzie się 10 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj

Czytaj
Zaproszenie na spotkanie "Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 LGD Dobra Widawa"
2022-06-02 10:07:24, opublikował: Bojanowski Paweł

Szanowni Państwo,

w imieniu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa serdecznie zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami Gminy Oleśnica, w związku z pracami nad tworzeniem "Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027".

Lokalna Strategia Rozwoju to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W celu jego stworzenia kluczowe jest poznanie opinii mieszkańców, zidentyfikowanie lokalnych potrzeb i pomysłów.

Będzie nam niezmiernie miło współtworzyć ten dokument z Państwem. Za Państwa pośrednictwem chcemy także zaprosić na spotkanie wszystkie zainteresowane osoby. Ważnym jest, by spotkanie miało charakter wielopokoleniowy i wzięli w nim udział mieszkańcy i podmioty reprezentujący różne sektory (publiczny, społeczny, gospodarczy). Będziemy wdzięczni za poinformowanie mieszkańców Gminy, a także członków Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów ludowych, lokalnych aktywistów i działaczy społecznych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6. czerwca 2022 r., o godzinie 13.00, w Sali narad w Urzędzie Gminy Oleśnica - ul. 11. Listopada 24, 56-400 Oleśnica.

Program spotkania:

  1. Przedstawienie działalności LGD Dobra Widawa.
  2. ?Dobre Praktyki?, czyli projekty zrealizowane w Gminie.
  3. Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? Rola mieszkańców w tworzeniu LSR. Możliwość pozyskania środków za pośrednictwem LGD Dobra Widawa.
  4. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT).
  5. Propozycje mieszkańców dotyczące przyszłych projektów.
  6. Wolne głosy mieszkańców.

Info: LGD Dobra Widawa

Czytaj
Bezpłatna nauka języka polskiego
2022-05-31 11:13:01, opublikował: Kędziora Piotr

Informujemy wszystkie osoby, które przyjechały z terenu Ukrainy i obecnie mieszkają na terenie gminy Oleśnica, o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych lekcjach nauki języka polskiego. Zajęcia będą się odbywać w Urzędzie Gminy Oleśnica (ul. 11 Listopada 24,
56-400 Oleśnica), w Sali Narad, raz w tygodniu, w każdy wtorek o godz. 10.00. Pierwsza lekcja odbędzie się 7 czerwca 2022 r. Zapisów można dokonywać telefonicznie pod numerem:
71 314 02 12 lub elektronicznie poprzez formularz: https://forms.gle/P4XXJNXujNHrdtLs8 .

Czytaj
Apel - zawieś tabliczkę z numerem posesji
2022-05-27 08:50:33, opublikował: Bojanowski Paweł

Czytaj
BYSTRE - Komunikat o braku przydatności wody do spożycia.
2022-05-26 13:44:30, opublikował: Ściesielska Katarzyna
Czytaj
Wszystkich: 1949, wyświetlone od 20 do 40   < Poprzednie  Następne >