Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Stowarzyszenie LGD Dobra Widawa ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektów grantowych
2018-06-12 15:03:30, opublikował: Bojanowski Paweł

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektów grantowych, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

1. PROJEKT GRANTOWY POD NAZWĄ "DOBRA WIDAWA" NASZE DZIEDZICTWO I TOŻSAMOŚĆ 2/2018/G

Zakres tematyczny konkursu i zadania:
Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie zachowanie dziedzictwa lokalnego (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) oraz według LSR w zakresie przedsięwzięcia VI. "Dobra Widawa" nasze dziedzictwo i tożsamość, w szczególności preferowane będą zadania zakładające wsparcie dla lokalnych zespołów artystycznych i ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) oraz realizowanych przez nie działań dla mieszkańców dotyczących kultywowania lokalnego dziedzictwa, obrzędów i tradycji (warsztaty, publikacje, etc.)
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: dobrawidawa.pl

1. PROJEKT GRANTOWY POD NAZWĄ REKREACJA "DOBREJ WIDAWY" 3/2018/G

Zakres tematyczny konkursu i zadania:
Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) oraz według LSR w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej – Rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej", przedsięwzięcia III. Rekreacja "Dobra Widawa", w szczególności preferowane będą zadania zakładające wykorzystanie obiektów sportowo – rekreacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej, odnowienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców, rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjne, np. (place zabaw, zewnętrzne siłownie, etc.).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: dobrawidawa.pl

Info: Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

Czytaj
Potwierdzanie profili zaufanych ePUAP możliwe w Urzędzie Gminy Oleśnica
2018-06-11 12:09:09, opublikował: Gieroń-Bojanowska Paulina

  Z uwagi na zwiększającą się świadomość mieszkańców co do sposobu komunikacji z administracją publiczną drogą elektroniczną, Wójt Gminy Oleśnica podjął decyzję o utworzeniu punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP w Urzędzie Gminy Oleśnica. Punkt potwierdzający znajduje się w tut. Urzędzie (Oleśnica ul. 11 Listopada 24), w pok. nr 12. W Oleśnicy punkty potwierdzania profili zaufanych znajdują się również w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, mających siedzibę na ul. Lwowskiej 34.
  Każda osoba, które chce posiadać profil zaufany ePUAP, powinna zarejestrować się na stronie www.epuap.gov.pl. Następnie należy udać się do jednego z punktów potwierdzających wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość – dowodem osobistym lub paszportem.
  Osoba, która posiada własny profil zaufany ePUAP, może wiele urzędowych spraw załatwić bez wychodzenia z domu. Katalog spraw, które mogą być załatwione elektronicznie, poszerza się z roku na rok, a obecnie są to m.in.: możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, zameldowanie się, czy złożenie wniosku przez przedsiębiorcę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Czytaj
Informacja o naborze oraz szkoleniu
2018-06-11 10:51:50, opublikował: Bojanowski Paweł

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekty w ramach działania 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dotyczące działań prowadzących do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na innowację (grantu).

Maksymalna kwota bonu to 100 tys. zł.

Termin II naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 25-06-2018 r. do godz.15.00 dnia 13-07-2018 r.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

  1. bezpłatne doradztwo/wsparcie merytoryczne
  2. bon (w formie refundacji) w zakresie:
    audytu technologicznego – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo – rozwojowej, usługi badawczo – rozwojowej dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu (usługa obligatoryjna).

Dokumenty do II naboru wniosków zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.warr.pl w ciągu najbliższych kilku dni w zakładkach:
http://www.warr.pl/2005/index.php?s=248&mu=1&m=130
http://www.warr.pl/2005/index.php?s=247&mu=1&m=131
 
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje także spotkanie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r., w godzinach od 10.00 do 13.00 we Wrocławiu (w biurze WARR – ul. Krupnicza 13), na którym poruszone zostaną tematy dotyczące m.in. przedmiotu wsparcia w ramach projektów, celu projektów oraz podmiotów, które mogą się ubiegać o wsparcie, procedury przyznawania grantów, ich realizacja i rozliczenie oraz omówiona zostanie procedura wyłonienia wykonawców usług w ramach projektu. W związku z tym, iż liczba miejsc jest ograniczona zgłaszania chęci udziału w spotkaniu przyjmujemy maksymalnie do dnia 11.06.2018 r. do godz. 14.00.

Info: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Czytaj
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowaneg
2018-06-06 09:44:47, opublikował: Bojanowski Paweł

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru:

Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Termin składania wniosków:

od 30 maja do 13 czerwca 2018 r. od 9:00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj.: 13 czerwca 2018 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.dobrawidawa.pl

http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/infrastruktura-turystyczna-rekreacyjna/719-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-6-2018

http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/infrastruktura-turystyczna-rekreacyjna/727-informacje-dodatkowe-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-6-2018

Info: LGD Dobra Widawa

Czytaj
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa
2018-06-06 09:43:18, opublikował: Bojanowski Paweł

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

Walne Zebranie odbędzie się 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 17:00 w Bibliotece i Forum Kultury w Oleśnicy, ul. Reja 10, sala konferencyjna (parter).

Szczegółowy program obrad znajduje się na stronie: www.dobrawidawa.pl

http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/730-zaproszenie-na-walne-zebranie-czlonkow-stowarzyszenia-w-dniu-15-06-2018-r

Info: LGD Dobra Widawa

Czytaj
Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ
2018-06-05 11:35:25, opublikował: Bojanowski Paweł

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 r.”. Konsultacje będą trwały od 14 czerwca do 15 lipa br.

Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/program-wspolpracy-z-ngo/sprawozdawczosckonsultacje/single-view/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacja-3/

Info: Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Czytaj
Dolnośląski Bon na innowacje
2018-05-25 09:46:48, opublikował: Bojanowski Paweł

  zobacz tresć informacji
  www.dolnoslaskibon.pl

Info: Referat OP

Czytaj
Wszystkich: 227, wyświetlone od 14 do 21   < Poprzednie  Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24