Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościKwartalna narada Wójta z Sołtysami
2018-03-19 12:15:00, opublikował: Kembłowska Agnieszka

16 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy odbyła się kwartalna narada Wójta Marcina Kasiny z Sołtysami Gminy Oleśnica. Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Dorota Bartczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosław Telka, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Jarosław Polański, kierownicy Referatów Urzędu oraz Sławomir Gierlach z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, a także Jerzy Stańczyk z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy.
Na wstępie Wójt złożył zgromadzonym życzenia z okazji Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzny oraz z okazji Dnia Sołtysa. Następnie przedstawił porządek spotkania, do którego nie wniesiono uwag. 

DOLNOSLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO: APLIKACJA E-WNIOSEK
Przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy Jerzy Stańczyk przedstawił podstawowe założenia działania eWniosku. Zadaniem aplikacji jest generowanie działek rolnych na podstawie wyrysowanej geometrii poszczególnych upraw oraz płatności zaznaczonych dla danej uprawy. Podczas rysowania upraw aplikacja podpowie nam, jakie mamy opcje. Poinformuje także o konieczności dołączenia umowy i w przypadku potwierdzenia, zaznaczy takie wnioskowanie. Mówca zachęcił do kontaktu z oddziałem w Oleśnicy w celu uzyskania szczegółowych informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

KIEROWNIK REFERATU DZIELNICOWYCH NA NARADZIE Z SOŁTYSAMI
Sławomir Gierlach zachęcał do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, poinformował również o uruchomionym systemie powiadomień służącym do szybkiego komunikowania się z mieszkańcami. Bezpłatna aplikacja informuje mieszkańców m.in. o zagrożeniach na danym obszarze i bieżących utrudnieniach w ruchu drogowym. Na zakończenie rozmówca potwierdził, że na terenie gminy Oleśnica nadal pełni służbę dwóch dzielnicowych, którzy mają swoje rejony patrolowania. 

DNI SENIORA W GMINIE OLEŚNICA
Dyrektor GOK Dorota Bartczak oraz dyrektor GOPS Jarosław Telka przedstawili Dni Seniora od strony organizacyjnej. Ustalono także terminy oraz miejsca kolejnych spotkań.

INFORMACJA Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO
W kolejnej części spotkania głos zabrał prezes G. P. K. Jarosław Polański, który poinformował, iż rozpoczęto generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieślach.
W związku z powyższym, po zakończeniu remontu docelowo we wrześniu zostanie odciążonych kilka miejscowości w gminie. Rozmówca powiadomił również, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., została utworzona państwowa osoba prawna pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – więcej informacji w artykule pn. Zmiany w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

INFORMACJA Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Dyrektor GOK Dorota Bartczak przedstawiła pisemną informację z bieżącej działalności GOK, w której ujęto:
1. Zorganizowane imprezy:
– jubileusz dwu – lecia działalności Teatrzyku „Retro” z Ostrowiny i zespołu „Rzędowianie”
z Boguszyc;
- koncert na Zamku w Oleśnicy z udziałem gminnych zespołów;
- I Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Wójta Gminy Oleśnica;
- spotkania Wójta z Seniorami.
2. Ferie z GOK – iem 2018
3. Realizowane projekty:
- Mobilna infrastruktura GOK Oleśnica – „w drogę” z tradycją ku innowacji w kulturze;
- Chór Una Voce i Jarzębina w Dreźnie;
- „NO2WAR” (Węgry) – „NIE dla wojny”;
- Words against Gendera at the time of Internet – Youth Exchange (Sycylia) – Równość płci w dobie internetu    

BIEŻĄCE INFORMACJE Z URZĘDU
- Sekretarz Gminy Krzysztof Skórzewski poinformował o zmianach w Kodeksie Wyborczym, powiadomił także o niezbędnych zmianach w okręgach wyborczych gminy Oleśnica;
 - kierownik Referatu Organizacyjnego Urszula Szymańska przedstawiła temat prac społecznie – użytecznych, które w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy
są organizowane dla mieszkańców z terenu gminy Oleśnica;
- kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury Paweł Łobacz przedstawił na jakim etapie jest rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Oleśnica, omówił także otwarte przetargi inwestycyjne i remontowe oraz inwestycje, do których przygotowywana jest dokumentacja projektowa;
- kierownik Referatu Oświaty i Promocji Maciej Syta poprosił sołtysów, aby formularze dotyczące zgłoszenia nowo narodzonych dzieci były niezwłocznie dostarczane na podany adres.

SPRAWY RÓŻNE PODCZAS NARADY Z SOŁTYSAMI
Ostatni punkt spotkania dotyczył spraw różnych, w których poruszono temat zróżnicowanych cen wynajmu świetlic wiejskich, bieżących remontów świetlic oraz kar za zaśmiecanie pól, rowów i dróg w gminie Oleśnica.

Agnieszka Kembłowska