Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościZainwestuj w rozwój gminy Oleśnica!
2018-12-20 09:06:37, opublikował: Bojanowski Paweł

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ewidencji ludności każdy obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zameldowania się w miejscu pobytu najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie w miejscu pobytu odbywa się na dwa sposoby:

  • na stałe – jeżeli mieszkasz na terenie gminy Oleśnica z zamiarem stałego pobytu. Mieszkanie, dom, w którym koncentrują się wszystkie Twoje sprawy życiowe, czyli są tam Twoje rzeczy osobiste, nocujesz tam, spożywasz posiłki i przyjmujesz znajomych,
  • czasowo – jeżeli mieszkasz na terenie gminy Oleśnica tylko przez pewien okres czasu  np. ze względu na pracę, naukę.

Dokumenty niezbędne do zameldowania:

  • dokument potwierdzający prawo do budynku, lokalu, a w przypadku, gdy właścicielem jest osoba trzecia musi ona potwierdzić Twój pobyt pod wskazanym adresem,
  • dokument potwierdzający tożsamość - dowód osobisty lub paszport.

Zgłoszenie zameldowania może się odbyć również:

  • drogą elektroniczną. Należy do tego posiadać profil zaufany na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub certyfikat kwalifikowany (tzw. podpis elektroniczny),
  • przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Jeżeli z jakichkolwiek względów nie możesz się zameldować, powinieneś zgłosić swoje miejsce zamieszkania w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy ul. Lwowska 34 – 38, wypełniając druki:

  • ZAP-3 - jeśli jesteś osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL i nie prowadzisz działalności gospodarczej, nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie jesteś płatnikiem składek ZUS,
  • NIP-7 - jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą,  z wyjątkiem osób wykonujących tą działalność wyłącznie w formie uczestniczenia w spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo – akcyjnych,
  • ponadto możesz wskazać nowe miejsca zamieszkania w deklaracji PIT, składanej za ubiegły rok.

Dzięki uaktualnieniu adresu zamieszkania, wysokość dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie dodatkowo zwiększona o część dochodów wypracowanych przez jej nowych mieszkańców. Powyższe będzie miało swoje przełożenie na rozwój gminy Oleśnica, między innymi w zakresie zwiększenia nakładów m.in. na szkolnictwo, infrastrukturę drogową oraz w pozostałych obszarach z zakresu działania samorządu.

Odpowiedzi na pytania związane z zameldowaniem udzielamy w Urzędzie Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24, pok. 12 lub telefonicznie pod numerem 71 314 02 12.

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24