Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Wideotłumacz Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościLGD DW: Promowanie obszaru objętego LSR – Kreowanie Dobrej Marki. Operacja zakłada działania służące promocji produktu lokalnego i marki prod
2021-06-30 14:06:28, opublikował: Bojanowski Paweł

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Wilków

realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Partnerstwa Dobra Widawa w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2023), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

A. Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR – Kreowanie Dobrej Marki. Operacja zakłada działania służące promocji produktu lokalnego i marki produktów lokalnych z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa:

- kompleksowe szkolenia z zakresu promocji marki lokalnej (certyfikacja, oznakowanie produktu, szkolenia aktywizacyjne, marketingowe, sprzedażowe, prawno-organizacyjne dla producentów lokalnych z obszaru LGD),

- stworzenie punktów dostępu do lokalnych produktów, tj. strony internetowej z produktami lokalnymi,

- wykonanie katalogu Dobrej Marki.

Operacja powinna być zgodna z:

 • Przedsięwzięciem I. „Dobra Widawa” - miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku
 • Celem ogólnym 1. Zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej i przedsiębiorczości na obszarze Dobrej Widawy
 • Celem szczegółowym 1.1. Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej, w tym rozwijającej ofertę produktów i usług lokalnych

Wskaźniki, jakie powinna osiągnąć operacja:

 • Liczba odbiorców przeprowadzonych działań promocyjnych - 510 osób
 • Liczba wypromowanej „Dobrej Marki” - 1 komplet

B. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł brutto

C. Wysokość dofinansowania: do 98% kosztów kwalifikowalnych

D. Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru:

 • Innowacyjność
 • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
 • Powiązanie z innymi projektami
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów
 • Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru
 • Kompletność i spójność wniosku

Minimalna liczba punktów do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej – 5.

E. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Wymagane dokumenty, w tym:

 1. Kartę zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (w oryginale),
 2. formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (w oryginale),
 3. dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia

należy złożyć osobiście w siedzibie LGD Dobra Widawa, przy ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica lub przesłać pocztą tradycyjną, w ciągu 30 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

F. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

- według Załącznika nr 3

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji
 2. Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU”
 3. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia
 4. Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia I. „Dobra Widawa” - miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku (OW)
 5. Opis operacji
 6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 2014-2020 z 27.10.2020 r.
 7. Procedura wyboru Operacji Własnych

Więcej informacji pod tym linkiem.

Info: LGD DW

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24