Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościWniosek o wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO
2022-08-17 10:08:47, opublikował: Bojanowski Paweł

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692)
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712)

INFORMACJE OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy informuje, że od 12.08.2022 r. obowiązują przepisy ustawy o dodatku węglowym.
Dodatek węglowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny węgla.

KOMU PRZYSŁUGUJE

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa powyżej rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
    Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Mieszkańcy gminy Oleśnica składają wniosek o wypłatę dodatku węglowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy (ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica). Wniosek należy złożyć w terminie od 17.08.2022 r. do 30.11.2022 r. w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP ? wzór wniosku do pobrania poniżej.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

ROZSTRZYGNIĘCIE WNIOSKU I TERMINY WYPŁAT

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000,- złotych.
Na wskazany we wniosku o wypłatę dodatku węglowego adres mailowy zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego (przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji).
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę na wskazany we wniosku rachunek płatniczy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica, pokój nr 3, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00-15:00, środa 7:00-17:00, telefonicznie pod numerem 71 715 68 88, 530 061 671.

Info: GOPS Oleśnica

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (format PDF):

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego
Klauzula Informacyjna RODO

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (format edytowalny MS WORD):

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego
Klauzula Informacyjna RODO