Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Wideotłumacz Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Pomoc – drewno opałowe
2021-09-10 14:13:02, opublikował: Bojanowski Paweł

Efektem dobrej współpracy Gminy Oleśnica z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu jest pozyskanie przez Gminę nieodpłatnie drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z terenów przeznaczonych pod budowę DW 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy. Drewno opałowe rozdysponowane zostanie wśród potrzebujących mieszkańców Gminy Oleśnica.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy mając na względzie zbliżający się okres jesienno-zimowy oraz potrzebę zabezpieczenia opału wytypował 23 rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub wymagające szczególnego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność. W dniu 10 września 2021 r. rozpoczęto akcję polegającą na transporcie drewna opałowego dla wskazanych mieszkańców z terenu gminy Oleśnica.

Czytaj
1 sierpnia 2021 r. – 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
2021-07-30 12:07:59, opublikował: Bojanowski Paweł

1 sierpnia 2021 r. – 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

   77 lat temu, 1 sierpnia 1944 r., na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" w Warszawie wybuchło powstanie. Było ono największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.

   Szacuje się, że w Powstaniu poległo około 16 tys. Polskich żołnierzy, 20 tys. zostało rannych a 15 tys. wziętych do niewoli. Powstanie było też tragedią ludności cywilnej, której straty szacuje się na 150 do 200 tysięcy. Poskutkowało ono również niemal całkowitym zniszczeniem Warszawy, czy to w walkach, czy to poprzez systematyczne wyburzenie miasta przez oddziały niemieckie. Powstanie zakończyło się kapitulacją powstańców w dniu 3 Października 1944.

   Przypadający 1-go sierpnia Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego jest corocznym świętem państwowym upamiętniającym heroiczną, osamotnioną walkę Powstańców z przeważającymi siłami lepiej uzbrojonego wroga. W preambule ustawy wprowadzającej święto czytamy, że zostało ono ustanowione „w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego – tym, którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków”.

   Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego nie jest dniem wolnym od pracy, ale jest celebrowany na szczeblu państwowym, z udziałem najważniejszych urzędników państwa. Istotnym elementem corocznych obchodów jest tzw. "Godzina W" gdy to, o godzinie 17:00, przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego emitowany jest sygnał „Ogłoszenie alarmu” będący wyrazem hołdu i pamięci dla Bohaterów Powstania (uruchomione zostaną również urządzenia zainstalowane na terenie gminy Oleśnica). Zatrzymajmy się wówczas na chwilę i uczcijmy ten moment minutą ciszy.

Czytaj
Przebudowa drogi gminnej nr 10273D w Krzeczynie
2021-03-31 14:24:41, opublikował: Zahorski Rafał
Trwa przebudowa drogi gminnej nr 10273D w Krzeczynie, etap I o długości 574,50, działki nr 218 i 231.
 
Wykonawca: Berger Bau Polska Sp. z o.o. – Wrocław
 
Koszt: 1 084 902,24 PLN
 
Przebudowa drogi zakłada poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości jezdni 5,5 m ograniczonej obustronnie krawężnikami. Po prawej stronie drogi znajduje się chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, przeznaczony do remontu. Remont polegać będzie na częściowym przełożeniu kostki betonowej w celu likwidacji nierówności oraz regulacji krawężnika. W celu poprawy odwodnienia wykonany zostanie kolektor deszczowy składający się z 18 studni teleskopowych PP i jednej betonowej. Wpusty deszczowe w ilości 15 szt. włączone będą za pośrednictwem przykanalików do nowej sieci.
 
Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Czytaj
Podpisano porozumienie w sprawie programu „Czyste Powietrze”
2021-02-11 11:03:09, opublikował: Zahorski Rafał

Sukcesem zakończyły się rozmowy dotyczące przystąpienia Gminy Oleśnica do realizacji ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. 10 lutego 2021 r. podpisane zostało Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wspólne działania w tym obszarze. Integralną częścią programu jest udzielanie dotacji na wymianę lub likwidację pieców oraz termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie zakłada stworzenie w Urzędzie Gminy Oleśnica punktu konsultacyjnego, gdzie mieszkańcy uzyskają niezbędne informacje dotyczące składania wniosków, a także wsparcie w zakresie ich przygotowania pod kątem spełniania wymagań określonych w programie.

Czytaj
Apel Wojewody Dolnośląskiego – Zima nie odpuszcza
2021-02-11 07:58:05, opublikował: Bojanowski Paweł

Zgodnie z prognozami w najbliższych dniach temperatury będą się utrzymywać znacznie poniżej zera, a nocami będą spadać nawet do minus kilkunastu stopni Celsjusza, mogą pojawić się intensywne opady śniegu. W tej sytuacji zwracam się z prośbą o podejmowanie działań ukierunkowanych na pomoc osobom szczególnie narażonym na skutki zimna, tj. działań zapobiegających wyziębieniu organizmu, zapewniających dostęp do gorącego posiłku, ciepłej odzieży, czy ogrzewanych pomieszczeń.

Apeluję, aby nie przechodzić obojętnie obok osób potrzebujących, w szczególności bezdomnych, niepełnosprawnych, samotnych, w podeszłym wieku i innych, które nie mają zagwarantowanej opieki rodzinnej i mogą znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Proszę o zwrócenie uwagi, czy nie pozostają bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, czy nie potrzebują pomocy medycznej.

Nie bądźmy obojętni, gdy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu, reagujmy jeśli zauważymy kogoś potrzebującego naszej pomocy.


Z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego

Danuta Zawilla
Zastępca Dyrektora Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

Czytaj
Odbiór drogi w Nowoszycach
2020-12-29 14:40:10, opublikował: Zahorski Rafał

Zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 o długości 260 mb w miejscowości Nowoszyce. Wykonawcą był POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Nawierzchnia wykonana została z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa. Koszt inwestycji wynosi 314 561,98 zł brutto. Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji na materiały, urządzenia i roboty.

Nowoszyce1

Nowoszyce2

Nowoszyce3

 

Czytaj
Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 - raport z badań ankietowych oraz diagnoza uwarunkowań rozwojowych
2020-12-29 10:33:41, opublikował: Zahorski Rafał

W październiku rozpoczęły się prace nad Strategią Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 - dokumentem określającym mocne i słabe strony, definiującym zagrożenia i szanse rozwoju, pomagającym w wyznaczaniu zadań i celów, które będą realizowane do 2030 roku. Na początku grudnia poprosiliśmy Mieszkańców Gminy o wypełnienie anonimowej ankiety, która była fundamentem do sporządzenia przez Instytut Badawczy IPC raportu dotyczącego pozytywnych i negatywnych aspektów życia na terenie Gminy oraz kierunków w jakich Gmina powinna się rozwijać w najbliższej przyszłości. Efektem prac jest „Raport z badań ilościowych i jakościowych”, z którym można zapoznać się pod linkiem:

Raport z badań ilościowych i jakościowych

Przeprowadzone badania pomogły również przy tworzeniu kolejnego dokumentu będącego podstawą do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 – Diagnozy strategicznej uwarunkowań rozwojowych Gminy Oleśnica. Znajduje się tu szereg informacji dotyczących sfery społecznej, gospodarczej, technicznej oraz organizacyjno-finansowej – prawie 80 stron lektury pod linkiem:

Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Gminy Oleśnica

Dziękujemy Mieszkańcom Gminy za udział w badaniach (800 wypełnionych ankiet oraz rozmowy telefoniczne z przedstawicielami Instytutu IPC) i zachęcamy do zapoznania się z ich wynikami. Kolejne konsultacje społeczne przewidziane są po opracowaniu dokumentu finalnego – pod koniec marca 2021 roku.

Spis treści

Czytaj
Wszystkich: 139, wyświetlone od 0 do 7    Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24