Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Kiermasz Wielkanocny w Urzędzie Gminy Oleśnica w dn. 01.04.2022 r
2022-03-28 10:55:20, opublikował: Bojanowski Paweł

Czytaj
Czy widzieliście Państwo już wirtualny spacer po ZZO Olszowa?
2022-02-10 13:32:21, opublikował: Bojanowski Paweł

Czy widzieliście Państwo już wirtualny spacer po ZZO Olszowa?

Jeżeli jeszcze nie - to mogą Państwo odwiedzić zakład już teraz, bez wychodzenia z domu.
Zapraszamy do obejrzenia wirtualnego spaceru: http://www.zzo-olszowa.pl/images/prezentacja/

Czeka na Państwa ponad sto panoram sferycznych wykonanych profesjonalnym sprzętem fotograficznym stanowiących 110 zdjęć „z ziemi” oraz 5 panoram „z lotu ptaka”

Info: ZZO Olszowa

Czytaj
Wirtualny spacer po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa
2022-01-25 11:19:03, opublikował: Bojanowski Paweł

Wirtualny spacer po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa

Zapraszamy do wirtualnego spaceru zrealizowanego przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. w ramach kampanii edukacyjnej pn.: „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W tym tak trudnym czasie, kiedy obowiązują ograniczenia w związku z pandemią możesz zajrzeć do niemal wszystkich zakątków Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, odwiedzając wirtualnie m.in.:

  • halę sortowni,
  • wagę,
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  • magazyn odpadów niebezpiecznych,
  • plac dojrzewania kompostu,
  • reaktory stabilizacji tlenowej,
  • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne: zrekultywowaną kwaterę nr 1 (w fazie poeksploatacyjnej) i obecnie użytkowaną kwaterę nr 2 (w fazie eksploatacyjnej),
  • budynek administracyjny pełniący także funkcję edukacyjną,
  • ścieżkę edukacyjną,

... i wiele innych obiektów/urządzeń czy maszyn niezbędnych do funkcjonowania instalacji komunalnej jaką jest ZZO Olszowa.

Podczas spaceru czeka na Ciebie narracja lektora z danymi o Spółce, ciekawe informacje tekstowe oraz krótkie filmy dotyczące oglądanych obiektów, maszyn czy urządzeń znajdujących się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa.

Mamy nadzieję, że spacer zachęci Cię do odwiedzin Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa w realu w zorganizowanej wycieczce edukacji ekologicznej!

Serdecznie zapraszamy do wirtualnego zwiedzania:

http://www.zzo-olszowa.pl/images/prezentacja/

Czytaj
Wzrost liczby mieszkańców w gminie Oleśnica
2022-01-12 13:14:58, opublikował: Gieroń-Bojanowska Paulina

    Na ostatni dzień 2021 r. zameldowanych (na pobyt stały) było 14 017 osób. W porównaniu do poprzedniego roku jest to o 252 osoby więcej, co pozwala uznać wieloletnią tendencję wzrostową za stałą. Jednak w ostatnich pięciu latach odnotowano spadek liczby nowonarodzonych dzieci oraz wzrost liczby zgonów.
 Przy okazji przypominamy o obowiązku meldunkowym. Na podstawie liczby osób zameldowanych między innymi planowane są nowe miejsca w żłobkach, przedszkolach, określana jest rejonizacja szkół, czy też organizowane są wybory. Ponadto wysokość funduszu sołeckiego, przypadającego każdemu sołectwu, również jest opracowywana na podstawie liczby mieszkańców.
     Rosnąca liczba mieszkańców przekłada się na zwiększone wymagania oraz potrzeby lokalnej społeczności, którym gmina musi sprostać. Każdy mieszkaniec może mieć swój wkład w rozwój gminy Oleśnica i przyczynić się również do poprawy komfortu życia całej społeczności. Z każdej rozliczanej przez mieszkańca deklaracji PIT - 38,34% podatku trafia do budżetu gminy miejsca zamieszkania podatnika. Środki te następnie są przeznaczane między innymi na realizację zadań z takich obszarów jak: oświata i wychowanie, transport i infrastruktura drogowa, kultura i sport. Jeżeli ktoś z mieszkańców nie może zameldować się pod adresem swojego pobytu – wystarczy, że wpisze swój aktualny adres (zgodnie z przepisami – adres zamieszkania na dzień 31 grudnia danego roku) na drukach rocznej deklaracji podatkowej PIT.
    Dodatkowo, aby zachęcić i zwrócić uwagę mieszkańców na wagę adresu zamieszkania w deklaracjach PIT – Wójt Gminy Oleśnica organizuje loterię, w której będą mogły wziąć udział wszystkie osoby, które wskażą na drukach PIT - jako miejsce zamieszkania - adres z terenu gminy Oleśnica. Do wygrania jest jedna z trzech nagród: 10 000 zł, 5 000 zł lub 2 500 zł. Regulamin loterii, formularz zgłoszeniowy mieszkańcy gminy znajdą na stronie internetowej: olesnica.wroc.pl oraz w Urzędzie Gminy Oleśnica (ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica).

Czytaj
Pomoc – drewno opałowe
2021-09-10 14:13:02, opublikował: Bojanowski Paweł

Efektem dobrej współpracy Gminy Oleśnica z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu jest pozyskanie przez Gminę nieodpłatnie drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z terenów przeznaczonych pod budowę DW 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy. Drewno opałowe rozdysponowane zostanie wśród potrzebujących mieszkańców Gminy Oleśnica.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy mając na względzie zbliżający się okres jesienno-zimowy oraz potrzebę zabezpieczenia opału wytypował 23 rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub wymagające szczególnego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność. W dniu 10 września 2021 r. rozpoczęto akcję polegającą na transporcie drewna opałowego dla wskazanych mieszkańców z terenu gminy Oleśnica.

Czytaj
1 sierpnia 2021 r. – 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
2021-07-30 12:07:59, opublikował: Bojanowski Paweł

1 sierpnia 2021 r. – 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

   77 lat temu, 1 sierpnia 1944 r., na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" w Warszawie wybuchło powstanie. Było ono największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.

   Szacuje się, że w Powstaniu poległo około 16 tys. Polskich żołnierzy, 20 tys. zostało rannych a 15 tys. wziętych do niewoli. Powstanie było też tragedią ludności cywilnej, której straty szacuje się na 150 do 200 tysięcy. Poskutkowało ono również niemal całkowitym zniszczeniem Warszawy, czy to w walkach, czy to poprzez systematyczne wyburzenie miasta przez oddziały niemieckie. Powstanie zakończyło się kapitulacją powstańców w dniu 3 Października 1944.

   Przypadający 1-go sierpnia Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego jest corocznym świętem państwowym upamiętniającym heroiczną, osamotnioną walkę Powstańców z przeważającymi siłami lepiej uzbrojonego wroga. W preambule ustawy wprowadzającej święto czytamy, że zostało ono ustanowione „w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego – tym, którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków”.

   Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego nie jest dniem wolnym od pracy, ale jest celebrowany na szczeblu państwowym, z udziałem najważniejszych urzędników państwa. Istotnym elementem corocznych obchodów jest tzw. "Godzina W" gdy to, o godzinie 17:00, przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego emitowany jest sygnał „Ogłoszenie alarmu” będący wyrazem hołdu i pamięci dla Bohaterów Powstania (uruchomione zostaną również urządzenia zainstalowane na terenie gminy Oleśnica). Zatrzymajmy się wówczas na chwilę i uczcijmy ten moment minutą ciszy.

Czytaj
Przebudowa drogi gminnej nr 10273D w Krzeczynie
2021-03-31 14:24:41, opublikował: Zahorski Rafał
Trwa przebudowa drogi gminnej nr 10273D w Krzeczynie, etap I o długości 574,50, działki nr 218 i 231.
 
Wykonawca: Berger Bau Polska Sp. z o.o. – Wrocław
 
Koszt: 1 084 902,24 PLN
 
Przebudowa drogi zakłada poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości jezdni 5,5 m ograniczonej obustronnie krawężnikami. Po prawej stronie drogi znajduje się chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, przeznaczony do remontu. Remont polegać będzie na częściowym przełożeniu kostki betonowej w celu likwidacji nierówności oraz regulacji krawężnika. W celu poprawy odwodnienia wykonany zostanie kolektor deszczowy składający się z 18 studni teleskopowych PP i jednej betonowej. Wpusty deszczowe w ilości 15 szt. włączone będą za pośrednictwem przykanalików do nowej sieci.
 
Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Czytaj
Podpisano porozumienie w sprawie programu „Czyste Powietrze”
2021-02-11 11:03:09, opublikował: Zahorski Rafał

Sukcesem zakończyły się rozmowy dotyczące przystąpienia Gminy Oleśnica do realizacji ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. 10 lutego 2021 r. podpisane zostało Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wspólne działania w tym obszarze. Integralną częścią programu jest udzielanie dotacji na wymianę lub likwidację pieców oraz termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie zakłada stworzenie w Urzędzie Gminy Oleśnica punktu konsultacyjnego, gdzie mieszkańcy uzyskają niezbędne informacje dotyczące składania wniosków, a także wsparcie w zakresie ich przygotowania pod kątem spełniania wymagań określonych w programie.

Czytaj
Apel Wojewody Dolnośląskiego – Zima nie odpuszcza
2021-02-11 07:58:05, opublikował: Bojanowski Paweł

Zgodnie z prognozami w najbliższych dniach temperatury będą się utrzymywać znacznie poniżej zera, a nocami będą spadać nawet do minus kilkunastu stopni Celsjusza, mogą pojawić się intensywne opady śniegu. W tej sytuacji zwracam się z prośbą o podejmowanie działań ukierunkowanych na pomoc osobom szczególnie narażonym na skutki zimna, tj. działań zapobiegających wyziębieniu organizmu, zapewniających dostęp do gorącego posiłku, ciepłej odzieży, czy ogrzewanych pomieszczeń.

Apeluję, aby nie przechodzić obojętnie obok osób potrzebujących, w szczególności bezdomnych, niepełnosprawnych, samotnych, w podeszłym wieku i innych, które nie mają zagwarantowanej opieki rodzinnej i mogą znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Proszę o zwrócenie uwagi, czy nie pozostają bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, czy nie potrzebują pomocy medycznej.

Nie bądźmy obojętni, gdy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu, reagujmy jeśli zauważymy kogoś potrzebującego naszej pomocy.


Z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego

Danuta Zawilla
Zastępca Dyrektora Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

Czytaj
Odbiór drogi w Nowoszycach
2020-12-29 14:40:10, opublikował: Zahorski Rafał

Zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 o długości 260 mb w miejscowości Nowoszyce. Wykonawcą był POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Nawierzchnia wykonana została z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa. Koszt inwestycji wynosi 314 561,98 zł brutto. Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji na materiały, urządzenia i roboty.

Nowoszyce1

Nowoszyce2

Nowoszyce3

 

Czytaj
Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 - raport z badań ankietowych oraz diagnoza uwarunkowań rozwojowych
2020-12-29 10:33:41, opublikował: Zahorski Rafał

W październiku rozpoczęły się prace nad Strategią Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 - dokumentem określającym mocne i słabe strony, definiującym zagrożenia i szanse rozwoju, pomagającym w wyznaczaniu zadań i celów, które będą realizowane do 2030 roku. Na początku grudnia poprosiliśmy Mieszkańców Gminy o wypełnienie anonimowej ankiety, która była fundamentem do sporządzenia przez Instytut Badawczy IPC raportu dotyczącego pozytywnych i negatywnych aspektów życia na terenie Gminy oraz kierunków w jakich Gmina powinna się rozwijać w najbliższej przyszłości. Efektem prac jest „Raport z badań ilościowych i jakościowych”, z którym można zapoznać się pod linkiem:

Raport z badań ilościowych i jakościowych

Przeprowadzone badania pomogły również przy tworzeniu kolejnego dokumentu będącego podstawą do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 – Diagnozy strategicznej uwarunkowań rozwojowych Gminy Oleśnica. Znajduje się tu szereg informacji dotyczących sfery społecznej, gospodarczej, technicznej oraz organizacyjno-finansowej – prawie 80 stron lektury pod linkiem:

Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Gminy Oleśnica

Dziękujemy Mieszkańcom Gminy za udział w badaniach (800 wypełnionych ankiet oraz rozmowy telefoniczne z przedstawicielami Instytutu IPC) i zachęcamy do zapoznania się z ich wynikami. Kolejne konsultacje społeczne przewidziane są po opracowaniu dokumentu finalnego – pod koniec marca 2021 roku.

Spis treści

Czytaj
27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego
2020-05-27 08:37:46, opublikował: Bojanowski Paweł

Czytaj
30 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
2020-02-20 12:17:58, opublikował: Bojanowski Paweł

   W 2020 roku samorząd terytorialny obchodzi jubileusz 30-lecia. Wybory samorządowe do rad gmin, które odbyły się 27 maja 1990 roku były pierwszymi, w pełni wolnymi, wyborami w Polsce, po II wojnie światowej. W 2020 roku, dla upamiętnienia jubileuszu, planujemy cykl wydarzeń rocznicowych. Rozpoczynamy wprowadzeniem okolicznościowej pieczęci, która, przez cały 2020 rok, będzie stemplowana na korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy Oleśnica. Projekt pieczęci przygotowali pracownicy Urzędu, a koszt jej wykonania wyniósł 80 zł.

Krzysztof Skórzewski
Sekretarz / Zastępca Wójta Gminy Oleśnica

Czytaj
Uroczyste wręczenie medalu dla Pani Anny Chrzanowskiej
2019-04-11 12:22:03, opublikował: Bojanowski Paweł

Uroczyste wręczenie medalu dla Pani Anny Chrzanowskiej.

11 kwietnia br. w gabinecie Wójta Gminy Oleśnica odbyła się podniosła dla Pani Anny Chrzanowskiej i jej rodziny uroczystość. Postanowieniem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka Pani Anna uhonorowana została srebrnym medalem Za Zasługi dla obronności Kraju.

Uhonorowanie wynikało z faktu,że pięciu jej synów Stanisław, Tadeusz, Aleksander, Zdzisław i Wiesław służyło w Wojsku Polskim.

Wręczenia medalu dokonał przedstawiciel Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu Pan mjr Norbert Sarnecki. Po wręczeniu medalu były gratulacje i wiązanka kwiatów, którą jubilatce wręczył Sekretarz Gminy Krzysztof Skórzewski. Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem. Pani Annie szczerze gratulujemy medalu, dobrego wychowania synów i życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Fakty spisał: Insp, Jerzy Tomasz Trzciński
Foto: Insp. Marcin Rzeźnik

Czytaj
Kwartalne narady Wójta z Sołtysami • narada pożegnalna oraz inauguracyjna • Honorowy Gość narady
2019-03-26 08:59:15, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Kwartalne narady Wójta z Sołtysami
• narada pożegnalna oraz inauguracyjna
• Honorowy Gość narady

Na kwartalnej naradzie, Zastępca Wójta Krzysztof Skórzewski wraz z Przewodniczącym Rady Tadeuszem Kunajem pożegnali sołtysów minionej siódmej kadencji.

Czytaj
Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Ligocie Małej
2018-10-03 10:21:30, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Ligocie Małej

Czytaj
Radni jednomyślni w sprawie absolutorium dla Wójta Marcina Kasiny !
2018-06-22 15:13:20, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Radni jednomyślni w sprawie absolutorium dla Wójta Marcina Kasiny !

Zwołana na dzień 25 maja 2018 r. XLIV sesja Rady Gminy Oleśnica miała szczególny charakter. Poświęcona była zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Czytaj
Przeszkolono przedsiębiorców
2018-06-13 11:36:23, opublikował: Gieroń-Bojanowska Paulina

Z uwagi na wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO, Wójt Gminy Oleśnica zorganizował szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych skierowane do przedsiębiorców z terenu gminy. W maju zostały wysłane zaproszenia do 767 firm, czyli do tzw. małych, średnich jak i dużych przedsiębiorców.
Z zaproszenia skorzystało 81 osób, a z uwagi na liczne zainteresowanie szkoleniem przeprowadzono je w dwóch turach – 11 i 12 czerwca 2018 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Oleśnica. Szkolenie poprowadziła Pani Agata Janiszewska-Skowron, która pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Oleśnica.

Czytaj
Spotkanie byłych pracowników Urzędu Gminy Oleśnica
2018-04-06 12:31:11, opublikował: Bojanowski Paweł

W dniu 23 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyło się spotkanie emerytów – byłych pracowników Urzędu.

Pracownicy, którzy bezpośrednio z Urzędu odeszli na emeryturę spotkali się z Wójtem Marcinem Kasiną, Przewodniczącym Rady Tadeuszem Kunajem oraz Sekretarzem Gminy Krzysztofem Skórzewskim, a także starszymi stażem pracownikami Urzędu. Była to okazja na wspólną rozmowę w miłej atmosferze.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy, Wójt złożył przybyłym gościom życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, a także podziękował za wieloletnią i oddaną pracę na rzecz samorządu gminnego.

Agnieszka Kembłowska

Czytaj
Pokochaj! Adoptuj! Akcja promująca adopcję zwierząt.
2018-02-28 15:13:45, opublikował: Bojanowski Paweł

Przedstawiamy Państwu film będący efektem końcowym kampanii, finansowanej przez Gminę Oleśnica, promującej adopcję zwierząt.

Częścią kampanii były spotkania dzieci z gminnych szkół z Panią Agnieszką Szachidewicz, reprezentującą Ośrodek Adopcyjny "Przytul Pyska" w Boguszycach.

Do szkół Pani Agnieszka zabierała psy, opowiadała o ich zachowaniach, uczulała dzieci na ich los i zachęcała do adopcji.

Dzieci otrzymały gadżety i upominki, a w szkołach, urzędzie i na terenie Gminy zawisły plakaty zachęcające do adopcji zwierząt.

Małgorzata Sykała

Czytaj
Wszystkich: 143, wyświetlone od 0 do 20    Następne >