Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościKwartalna narada Wójta z Sołtysami
2017-07-04 09:58:36, opublikował: Kembłowska Agnieszka

20 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się kwartalna narada Wójta Marcina Kasiny z Sołtysami Gminy Oleśnica. Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosław Telka, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Jarosław Polański, kierownicy Referatów Urzędu oraz Sławomir Gierlach i Leszek Stępień z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, a także przedstawiciel firmy Euroconsulting Wojciech Cieśliński.

Na wstępie Wójt przedstawił porządek spotkania, do którego nie wniesiono uwag. Z kolei dyrektor GOPS Jarosław Telka podziękował zgromadzonym za wypełnienie ankiet dotyczących strategii rozwiązywania problemów społecznych, które przyczynią się do szczegółowego zbadania problemów społecznych gminy Oleśnica.

DZIELNICOWI NA NARADZIE Z SOŁTYSAMI
Podczas dyskusji z dzielnicowymi dotyczącej bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Oleśnica pytano o dzikie wysypiska śmieci oraz o wzmożony ruch pojazdów, w określonych godzinach, przez gminne miejscowości i ewentualne kontrole prędkości kierowców.

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI
Następnie prezes GPK Sp. z o.o. Jarosław Polański omówił temat uruchomienia przez spółkę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Poprosił o uwagi sołtysów, które przyczynią się do poprawy błędów podczas odbioru odpadów i udoskonalenia pracy spółki. Najważniejsze zmiany jakie nastąpiły od 1 maja b.r. w zakresie odbioru odpadów komunalnych to:
- odkupienie przez spółkę od firmy Komunalnik pojemników do selektywnej segregacji (zadanie zrealizowane dzięki podwyższeniu kapitału zakładowego spółki przez gminę);
- przekazanie pojemników na własność mieszkańcom;
- wywóz odpadów BIO częściej niż wcześniej – obecnie raz w miesiącu;
- obowiązek zakupu przez mieszkańców pojemników dla nowych nieruchomości we własnym zakresie;
- rozpowszechnienie naklejek na pojemniki;
- pozostawienie harmonogramu wywozu odpadów bez zmian.
Prezes poprosił, aby przy zgłaszaniu uwag i reklamacji przekazywać informację z dokumentacją fotograficzną, aby pracownik mógł ocenić sytuację i określić wagę problemu. Na zakończenie Jarosław Polański dodał, że worki do segregacji będą na bieżąco dostarczane do mieszkańców. Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj zapytał kto wymienia pojemnik w momencie, gdy jest uszkodzony i nie zdatny do użycia. Prezes wyjaśnił, że zależy z czyjej winy nastąpiło uszkodzenie. Jeśli wina leży po stronie spółki, to na koszt spółki będą usuwane takie uszkodzenia łącznie z zakupem nowego pojemnika. W przypadku uszkodzenia pojemnika trzeba złożyć pismo w siedzibie GPK w Boguszycach (Boguszyce 118A) lub w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 (pok. nr 8), w którym powinny być wyjaśnione okoliczności zdarzenia.

BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE DLA MIESZKAŃCOW GMINY OLEŚNICA
W kolejnej części spotkania głos zabrał przedstawiciel firmy Euroconsulting Wojciech Cieśliński, który przedstawił możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów i szkoleń dla mieszkańców gminy Oleśnica dla przyszłych spawaczy, elektryków i kierowców wózków jezdniowych. Szkolenia skierowane są do wszystkich osób w wieku od 18 roku życia, bez górnej granicy, z wykształceniem co najwyżej średnim, chcących zdobyć nowe lub potwierdzić posiadane kwalifikacje. Osoba nie musi być zarejestrowana jako bezrobotna, może być aktywna zawodowo. Kurs obejmuje: naukę, ćwiczenia praktyczne, badania lekarskie, doradztwo zawodowe, egzaminy i certyfikaty. Możliwość uczestniczenia w zajęciach w weekendy jak i w dni robocze. Osoby zainteresowane mogą skontaktować się poprzez stronę internetową, nr telefonów i biuro stacjonarne – wszelkie niezbędne dane zostały przekazane sołtysom.

BIEŻĄCE INFORMACJE Z URZĘDU
Przystąpiono do bieżących informacji z Referatów Urzędu:
- Sekretarz Gminy Krzysztof Skórzewski omówił programy, które realizowane są we współpracy z Urzędem Pracy i wykonywane przez mieszkańców spełniających określone warunki, są to prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne;
- kierownik Referatu Promocji, Współpracy i Pozyskiwania Funduszy Maciej Syta przypomniał o prawidłowym składaniu wniosków dotyczących funduszu sołeckiego. W celu zweryfikowania wniosku należy skontaktować się z Referatem. Środki, które pozostają po wykonaniu zadania przechodzą na kolejne. Kierownik, który jest odpowiedzialny merytorycznie za wykonanie danego zadania poinformuje ile inwestycja kosztowała i ile środków pozostało. Paweł Łobacz dodał, że istotne jest przy zmianie zadania, aby sprawdzić, czy nie zostało ono rozpoczęte.

INWESTYCJE W GMINIE OLEŚNICA
- kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury Paweł Łobacz odniósł się do koszenia poboczy i placów zabaw. Ocenił, iż zaangażowanie sołtysów i współpraca z firmą oraz pracownikami wykonującymi roboty publiczne jest na bardzo wysokim poziomie.
Następnie przedstawił inwestycje realizowane w 2017 roku:
• koszenie dróg gminnych w okresach: 30 czerwca, 15 sierpnia oraz 29 września;
• zakończono budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg wewnętrznych i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Spalice ul. Sosnowa;
• przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieciszów;
• przygotowane są dokumentacje projektowe na:
- budowę drogi gminnej na odcinku Smolna – Nowa Ligota,
- przebudowę  drogi gminnej wraz z wykonaniem progu zwalniającego w miejscowości Świerzna,
- budowę drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Bystre (Osada) ul. Wrzosowa, Storczykowa, Kwiatowa etap I,
- przebudowę drogi w miejscowości Smardzów dz. nr 366 (w str. boiska) poprzez utwardzenie kostką betonową brukową – etap II,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sokołowice dz. nr 2/1.
Na powyższe inwestycje przygotowane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
• opracowywane są dokumentacje projektowe na:
-  przebudowę drogi dz. nr 244, 240 w miejscowości Ostrowina etap I – asfalt,
- przebudowę drogi wewnętrznej oraz budowę kanalizacji deszczowej dz. nr 254 w miejscowości Nieciszów – asfalt,
- przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 58 w miejscowości Boguszyce,
- budowę rowu przy drodze gminnej nr 10273D w miejscowości Krzeczyn;
• wybrano firmę na przebudowę barier drogowych w pasie dróg gminnych w miejscowości: Spalice (Gęsia Górka), Sokołowice, Cieśle, Smolna, Zimnica, Ligota Mała, Poniatowice – termin wykonania do 30.08.2017 r.;
• zakupiono wysięgniki i oprawy oświetleniowe w ilości 115 szt. W celu dogęszczenia istniejącego oświetlenia w miejscowości: Bogusławice, Brzezinka, Krzeczyn, Ligota Mała, Ligota Wielka, Nieciszów, Piszkawa, Poniatowice, Sokołowice, Spalice, Wszechświęte, Wyszogród, Zarzysko – termin realizacji do 15.09.2017 r.
• realizowane jest także zadanie polegające na wbudowywaniu kruszywa łamanego – drogi na terenie gminy Oleśnica wskazane przez sołtysów.

POMOC FINANSOWA GMINY OLEŚNICA DLA POWIATU
Następnie głos zabrał Wójt, który zakomunikował, że w 2017 r. planowana jest pomoc finansowa gminy Oleśnica dla powiatu Oleśnickiego na zadanie pn:
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej w miejscowości Sokołowice /etap 4/ – dofinansowanie gminy Oleśnica – 150.000 zł;
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej na odcinku Wyszogród – Cieśle /etap 1/ – dofinansowanie gminy Oleśnica – 150.000 zł;
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Boguszyce /etap 6/ – dofinansowanie gminy Oleśnica – 300.000 zł.
Ich realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

DOFINANSOWANIE NA TERMOMODERNIZACJĘ
Następnie przekazał, że gmina Oleśnica otrzyma dofinansowanie na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica oraz budynku Urzędu Gminy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Koszt całkowity inwestycji: 3 228 613,40 zł, dofinansowanie: 2 715 501,86 zł.

SPRAWY RÓŻNE PODCZAS NARADY Z SOŁTYSAMI
Ostatni punkt spotkania dotyczył spraw różnych, w których poruszono temat oświetlenia drogowego, które zbyt wcześnie zostaje włączane w miejscowości Smardzów. Sołtys Ligoty Małej Grzegorz Szymański poprosił o rozważenie możliwości wystosowania pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie rozwiania wątpliwości dotyczących sprzątania chodników przy drogach powiatowych.

PRZYSZŁE WYDARZENIA W GMINIE
Wójt przedstawił harmonogram Dni Seniora, dodał, iż jeśli będzie taka wola mieszkańców to w kolejnym roku imprezy będą organizowane na świetlicach wiejskich.
Przekazano także informację o Dożynkach Gminy Oleśnica, które odbędą się w miejscowości Sokołowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.
Na zakończenie sołtys wsi Boguszyce Jadwiga Bodo zaprosiła zgromadzonych na wydarzenie poświęcone upamiętnieniu żołnierzy walczących o niepodległość Polski oraz trudu pionierów osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, które odbędzie się w dniu 3 września b. r. w świetlicy wiejskiej w Boguszycach.

Agnieszka Kembłowska

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24