Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Oleśnica.
2022-06-30 09:13:18, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zawiadamiam, że XLV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji odbędzie się 7 lipca 2022 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj

Czytaj
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica
2022-06-24 09:29:50, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla części obrębu Spalice w gminie Oleśnica
2022-06-21 11:46:38, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
KOMUNIKAT PPIS w Oleśnicy w sprawie rejestracji zakładów, gospodarstw rolnych prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią
2022-06-17 09:08:24, opublikował: Bojanowski Paweł

zobacz komunikat: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy w sprawie rejestracji zakładów, gospodarstw rolnych prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią

Czytaj
Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
2022-06-14 10:45:37, opublikował: Bojanowski Paweł

Czytaj
Zawiadomienie o sesji.
2022-06-06 12:25:23, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zawiadamiam, że XLIV sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji, dotycząca oceny wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz raportu o stanie gminy za 2021 rok odbędzie się 10 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj

Czytaj
Zaproszenie na spotkanie "Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 LGD Dobra Widawa"
2022-06-02 10:07:24, opublikował: Bojanowski Paweł

Szanowni Państwo,

w imieniu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa serdecznie zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami Gminy Oleśnica, w związku z pracami nad tworzeniem "Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027".

Lokalna Strategia Rozwoju to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W celu jego stworzenia kluczowe jest poznanie opinii mieszkańców, zidentyfikowanie lokalnych potrzeb i pomysłów.

Będzie nam niezmiernie miło współtworzyć ten dokument z Państwem. Za Państwa pośrednictwem chcemy także zaprosić na spotkanie wszystkie zainteresowane osoby. Ważnym jest, by spotkanie miało charakter wielopokoleniowy i wzięli w nim udział mieszkańcy i podmioty reprezentujący różne sektory (publiczny, społeczny, gospodarczy). Będziemy wdzięczni za poinformowanie mieszkańców Gminy, a także członków Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów ludowych, lokalnych aktywistów i działaczy społecznych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6. czerwca 2022 r., o godzinie 13.00, w Sali narad w Urzędzie Gminy Oleśnica - ul. 11. Listopada 24, 56-400 Oleśnica.

Program spotkania:

 1. Przedstawienie działalności LGD Dobra Widawa.
 2. ?Dobre Praktyki?, czyli projekty zrealizowane w Gminie.
 3. Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? Rola mieszkańców w tworzeniu LSR. Możliwość pozyskania środków za pośrednictwem LGD Dobra Widawa.
 4. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT).
 5. Propozycje mieszkańców dotyczące przyszłych projektów.
 6. Wolne głosy mieszkańców.

Info: LGD Dobra Widawa

Czytaj
Bezpłatna nauka języka polskiego
2022-05-31 11:13:01, opublikował: Kędziora Piotr

Informujemy wszystkie osoby, które przyjechały z terenu Ukrainy i obecnie mieszkają na terenie gminy Oleśnica, o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych lekcjach nauki języka polskiego. Zajęcia będą się odbywać w Urzędzie Gminy Oleśnica (ul. 11 Listopada 24,
56-400 Oleśnica), w Sali Narad, raz w tygodniu, w każdy wtorek o godz. 10.00. Pierwsza lekcja odbędzie się 7 czerwca 2022 r. Zapisów można dokonywać telefonicznie pod numerem:
71 314 02 12 lub elektronicznie poprzez formularz: https://forms.gle/P4XXJNXujNHrdtLs8 .

Czytaj
Apel - zawieś tabliczkę z numerem posesji
2022-05-27 08:50:33, opublikował: Bojanowski Paweł

Czytaj
BYSTRE - Komunikat o braku przydatności wody do spożycia.
2022-05-26 13:44:30, opublikował: Ściesielska Katarzyna
Czytaj
Wyniki losowania w loterii "Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica"
2022-05-18 08:22:21, opublikował: Bojanowski Paweł

W dniu 17 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica odbył się finał loterii "Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica". Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

 • Nagroda I stopnia - 10 000 zł - wygrywa Pan Jan z Boguszyc
 • Nagrodę II stopnia - 5 000 zł - wygrywa Pani Małgorzata z Cieśli
 • Nagrodę III stopnia - 2 500 zł - wyrywa Pani Kamila z Nowoszyc

Gratulujemy Laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w loterii.

Paulina Gieroń-Bojanowska
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Czytaj
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Ludowe Śpiewanie na Wójtowej Polanie”- Smaki i Dźwi
2022-05-09 14:50:52, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

W dniu 06 maja 2022 roku wpłynęła do Urzędu oferta realizacji zadania publicznego, w formie wspierania realizacji zadania, pod nazwą: „Ludowe Śpiewanie na Wójtowej Polanie”- Smaki i Dźwięki Dziedzictwa Gminy Oleśnica, złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszycach, Boguszyce 74 A, 56-400 Oleśnica.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
 • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:
Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica

z dopiskiem: Uwagi do„Ludowe Śpiewanie na Wójtowej Polanie” - Smaki i Dźwięki Dziedzictwa Gminy Oleśnica.

Załącznikiem do pisma jest oferta realizacji zadania publicznego.

Z up. Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Rzeźnik
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy

Czytaj
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego
2022-05-02 12:06:52, opublikował: Pawłowska Agnieszka

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.), uwzględniając Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

Wójt Gminy Oleśnica

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oleśnica na lata 2022-2025 w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica

 

 1. Rodzaj zadania:

Realizacja zadania powinna przebiegać w formie wypoczynku letniego, wyjazdowego
nad morze w formie obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

30.000,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto).

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Oferta musi być sporządzona na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z wymaganymi załącznikami oraz zawierać informacje wymienione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),a mianowicie:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, uwzględniając zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, ubezpieczenie, transport, program obozu lub kolonii oraz program profilaktyczny.

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych
na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 1. Dotację na realizację zadania otrzymają oferenci, których oferty zostaną uznane
  za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy
  z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
 4. Wójt Gminy Oleśnica może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy rzeczywisty zakres zadania odbiega
  od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych albo zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (Dz. U. 2021 r. poz. 1915, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 r. poz. 452).
 6. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, organizator wypoczynku zobowiązany będzie dostarczyć do Urzędu Gminy Oleśnica potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku, jednak nie później niż do momentu podpisania umowy.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 2. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej
  niż 01.07.2022 r., a kończy nie później niż 31.08.2022 r.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone
  w wiążącej strony umowie.

 

 1. Termin składania ofert:
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2022 r. do godz. 1400
  w Urzędzie Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie podpisanej: „Otwarty konkurs ofert - wypoczynek letni dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica” z dopiskiem NIE OTWIERAĆ. Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres oferenta.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Oleśnica.
 4. W przypadku załączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu.
 5. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione lub złożone
  po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:
 2. Oferty zostaną wybrane w terminie 7 dni od daty ich złożenia.
 3. Decyzje o wyborze oferty podejmie Wójt Gminy Oleśnica po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 4. Złożone oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem:

1) formalnym,

2) merytorycznym:

 1. a) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację, a w szczególności zasoby ludzkie,
  w tym kwalifikacje i doświadczenia realizatorów programu profilaktycznego,
 2. b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
 3. c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 4. d) atrakcyjność miejsca pobytu proponowanego uczestnikom,
 5. e) czas trwania zadania,
 6. f) walory krajoznawcze miejsca realizacji zadania,
 7. g) dotychczasowa współpraca z podmiotem w zakresie rzetelności i terminowości
  w realizacji zleconych zadań oraz rozliczania otrzymanych na ten cel środków finansowych.
 8. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół.
 9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy.

 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem
  713 140 224.
 2. Wójt Gminy Oleśnica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica, a także na stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl
  i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. W przypadku rezygnacji wybranego Wykonawcy z realizacji usługi, Zleceniodawca ma prawo zaprosić do współpracy Oferenta, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę.

 

                                                                                  Wójt Gminy Oleśnica

 /-/ Marcin Kasina

Czytaj
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych
2022-04-29 14:27:54, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Nazwa zadania: szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58

Rodzaj zadnia: Zadanie edukacyjno - profilaktyczne

Koniec terminu składania ofert:  20 maja 2022 r. godz. 15:00

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA

 

działając na podstawie z art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.) i art. 114 ust. 1 pkt 1, art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, ze zm.) ogłasza:

Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanego poprzez szczepienie profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) wśród dziewcząt i chłopców uczęszczających do siódmych klas Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Oleśnica.

Czytaj
Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie sportowe dla mieszkańców Gminy Oleśnica w zakres
2022-04-29 10:05:09, opublikował: Pawłowska Agnieszka

     Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie sportowe dla mieszkańców Gminy Oleśnica w zakresie sztuk walki i samoobrony”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez przez Klub Sportowy DOSAN na realizację powyższego zadania publicznego.

     Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 6 000,00 zł. brutto (słownie: sześć tysięcy złotych brutto).

 

                            Z up. Wójt Gminy Oleśnica
                      /-/ Marcin Rzeźnik
                              Inspektor ds. pozyskiwania funduszy

Czytaj
W dniu 4 maja br. kasa urzędu nieczynna.
2022-04-28 12:35:31, opublikował: Bojanowski Paweł
W dniu 4 maja br. kasa urzędu nieczynna.
Czytaj
Wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach
2022-04-28 09:14:52, opublikował: Bojanowski Paweł

Informujemy, że od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami , które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca miesiąca, po drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się również z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Wydział Działań Komunikacyjnych
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Czytaj
Informacja dot. kwalifikacji wojskowej 2022
2022-04-26 14:24:48, opublikował: Bojanowski Paweł

UWAGA MATURZYŚCI!

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2003 r. i starszych roczników zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica będzie realizowana w dniach 6,9 i 10 maja 2022 r.

Miejsce kwalifikacji to Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 56, od godziny 8.00.

MATURZYSTO!

Jeżeli termin wezwania do kwalifikacji wojskowej koliduje z terminem egzaminu maturalnego należy zgłosić się do miejsca pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w najbliższym możliwym terminie. Po przybyciu należy podać przyczynę nie stawienia się ( tu: egzamin maturalny ) w określonym terminie, przedstawicielowi Wójta Gminy Oleśnica, który jest w obecny w lokalu bądź członkowi ww. Komisji.

Telefon kontaktowy: 784 043 957.

Zapraszamy i zachęcamy do przedstawionego powyżej działania.

Jerzy Trzciński
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego,
obrony cywilnej i obronności

Czytaj
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.„Szkolenie sportowe dla mieszkańców Gminy Oleśnica w zakres
2022-04-22 10:07:27, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

W dniu 21 kwietnia 2022 roku wpłynęła do Urzędu oferta realizacji zadania publicznego, w formie powierzenia realizacji zadania, pod nazwą: „Szkolenie sportowe dla mieszkańców Gminy Oleśnica w zakresie sztuk walki i samoobrony”, złożona przez Klub Sportowy DOSAN, ul. Kwiatowa 16, Bystre, 56-400 Oleśnica.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
 • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:
Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
z dopiskiem: Uwagi do „Szkolenie sportowe dla mieszkańców Gminy Oleśnica w zakresie sztuk walki i samoobrony”.

Załącznikiem do pisma jest oferta realizacji zadania publicznego.

Z up. Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Rzeźnik
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy

Czytaj
Zawiadomienie - 28.04.2022 r. sesja Rady Gminy Oleśnica.
2022-04-20 14:07:59, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zawiadamiam, że XLIII sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji, dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj

Czytaj
Wszystkich: 1919, wyświetlone od 0 do 20    Następne >