Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościPKO BP SA agentem emisji obligacji komunalnych
2005-08-16 12:22:56, opublikował: Lewański Dariusz

W dniu 2 sierpnia 2005r Wójt Gminy dokonał wyboru agenta emisji obligacji Gminy Oleśnica - został  nim bank PKO BP SA. W Urzędzie Gminy Oleśnica 12 sierpnia 2005r z przedstawicielami banku podpisano umowę zorganizowania i obsługi emisji niepublicznej 350 sztuk obligacji o wartości nominalnej 10.000zł każda na łączną kwotę 3.500.000zł. Emisja nastąpi w trybie oferty niepublicznej i skierowana będzie do maksymalnie 300 inwestorów.

Obligacje wyemitowane będą w latach 2005-2006 i nie będą zabezpieczone a oprocentowanie będzie wypłacane w okresach rocznych „z dołu”. Wysokość oprocentowania została oparta na zmiennej stopie procentowej i będzie równa sumie średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z ostatnich dwóch przetargów poprzedzających rozpoczęcie kolejnego rocznego okresu odsetkowego oraz marży dla nabywców.

Celem emisji zgodnie z uchwałą Nr XXVI/168/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta jest pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych i zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych Gminy Oleśnica w roku 2005 i 2006.

Zgodnie z umową usługi zorganizowania i obsługi emisji obligacji Gminy Oleśnicy-Emitenta obejmują między innymi :

  • przyjęcie złożonych przez emitenta propozycji nabycia wszystkich obligacji,
  • pośredniczenie w transakcjach kupna sprzedaży obligacji na rynku wtórnym,
  • prowadzenie ewidencji obligacji, dokonywanie zmian zapisów w ewidencji,
  • rejestracja zmian stanu posiadania obligacji, ustalanie osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z obligacji,
  • obliczanie oprocentowania dla każdej serii obligacji, wypłata oprocentowania oraz wykup obligacji w terminach określonych w warunkach obligacji ze środków przekazanych przez emitenta,
  • wypłaty w imieniu emitenta świadczeń z obligacjina rzecz obligatariuszy na zasadach i w terminach określonych w warunkach obligacji. 

Pierwszą propozycję nabycia obligacji komunalnych Gminy Oleśnica serie A i B na łaczną kwotę 1.250.000zł  skierowano już do banku. Środki z emisji obligacji zostaną przekazane do 17 sierpnia 2005r.

WÓJT
Andrzej Proszkowski

Zobacz także:
Gmina emituje obligacje komunalne
Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji
Nowy termin do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24