Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościZaproszenie do udziału w komisji konkursowej 2018 r.
2018-01-15 14:16:09, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej 2018 r.

Zapraszamy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Oleśnica zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy.
Zgłoszenia - na załączonym formularzu (KARTA ZGŁOSZENIA - PDF) wraz z załącznikiem/ami należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica.
Informacje dostępne są również pod nr. tel. 71/3140224; 71/3140222.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
- przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
- reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji), zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

Zadania komisji konkursowej:

1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz kryteriów zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy.
2. Zadania komisji konkursowej szczegółowo określi Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania otwartych konkursów ofert.

Termin składania dokumentów upływa dnia 22.01.2018 r.

Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Oleśnica.

  pobierz formularz zgłoszenia kandytada (format PDF)

Zastępca Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24