Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościUWAGA PRZEDSIĘBIORCY! Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19
2020-05-14 09:04:49, opublikował: Bojanowski Paweł

Uprzejmie informujemy przedsiębiorców o możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XVIII/164/20 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 maja br. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie dotyczy trzech miesięcy II kwartału 2020 r., w których terminy zapłaty podatku od nieruchomości upływają odpowiednio w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec.

Zwolnienie przysługiwać będzie w wysokościach:

 1. 100% należnego podatku w przypadku przedsiębiorców, których działalność została ograniczona § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), tj. m.in.:
  • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, z pewnymi wyłączeniami,
  • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, z pewnymi wyłączeniami,
  • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
  • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,
  • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi,
  • związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu,
  • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej,
  • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej,
  • związanej z prowadzeniem usług hotelarskich,
  • handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, z pewnymi wyłączeniami.
 2. 25% należnego podatku w przypadku pozostałych przedsiębiorców, którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej w stopniu nie mniejszym niż 15% (przy liczeniu spadku obrotów z dwóch miesięcy) i nie większym niż 25%,
 3. 50% należnego podatku w przypadku pozostałych przedsiębiorców, którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej w stopniu większym niż 25% i nie większym niż 50%,
 4. 75% należnego podatku w przypadku pozostałych przedsiębiorców, którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej w stopniu wyższym niż 50%.

Przez pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w myśl uchwały należy rozumieć spadek obrotów, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia z podatku od nieruchomości jest złożenie odpowiednich dokumentów w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Wszyscy przedsiębiorcy, chcący skorzystać z powyższego zwolnienia powinni złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 według niniejszego wzoru.

Pozostali przedsiębiorcy, których działalność nie została ograniczona stosownym rozporządzeniem, a których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19 powinni dodatkowo złożyć wypełniony formularz informacji o pogorszeniu płynności finansowej, określony niniejszym wzorem.

Zwolnienie nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność lub na nieruchomościach których prowadzona jest działalność polegająca na:

 • wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną (PKD grupa 35.1),
 • wytwarzaniu paliw gazowych, dystrybucji i handlu paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD grupa 35.2),
 • wytwarzaniu i przetwarzaniu produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z),
 • sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
 • sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
 • działalności w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej, satelitarnej i pozostałej telekomunikacji (PKD 61.10.Z, 61.20.Z, 61.30.Z i 61.90.Z).

  UCHWAŁA NR XVIII/164/20 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24