Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Wideotłumacz Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOgłoszenia o wywieszeniu wykazów nieruchomości.
2021-10-12 08:10:29, opublikował: Zaręba Łukasz

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Działka ewidencyjna nr 80/2 częściowo zabudowana budynkiem remizy strażackiej nr 3g położona w obrębie Ligota Polska i uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00071852/9. Gmina Oleśnica jest współwłaścicielem nieruchomości w udziale wynoszącym 9100/1000 części.
2) Powierzchnia nieruchomości
Działka 80/2 – 0,0819 ha
Budynek remizy strażackiej – 169,00 m2
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem remizy strażackiej. Działka znajduje się w części wsi Ligota Polska sąsiadującej z Poniatowicami – przy Szkole Podstawowej oraz naprzeciwko świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury. W sąsiedztwie również zabudowa mieszkaniowa, boisko szkolne. Nieruchomość wykorzystywana będzie w celach statutowych jednostki OSP w Ligocie Polskiej. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Zapis w rejestrze gruntów: Bi – 0,0819 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
UO/1 – tereny usług oświaty
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
Nie dotyczy.
7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
8) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
9) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie. Wykorzystywana będzie w celach statutowych jednostki OSP w Ligocie Polskiej.
Okres najmu – 10 lat.
11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 12.10.2021 r. do 02.11.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24,
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska,
pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/


Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski

 

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomości oznaczone numerami 140/6 i 140/7 położone w obrębie Nowa Ligota i uregulowane w księdze wieczystej nr WR1E/00051946/9.
2) Powierzchnia nieruchomości
Działka 140/6 – 0,2999 ha.
Działka 140/7 – 0,2274 ha.
3) Opis nieruchomości
Działki znajdują się na północnym krańcu wsi. Działka 140/6 zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 9 m2. Teren wykorzystywany jest rolniczo. Kształt działki nieregularny. Kształt działki 140/7 prostokątny. Teren wykorzystywany jest rolniczo. Zapis w rejestrze gruntów: działka 140/6 RV – 0,2999 ha, działka 140/7 RV – 0,2274 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
140-6 – RM/5 – tereny zabudowy zagrodowej
140/7 – MN/7 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
Nie dotyczy.
7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Opłata z tytułu dzierżawy według zarządzenia Wójta Gminy Oleśnica nr 47/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Oleśnica, wykorzystywanych na cele rolne wynosi 316,38 zł w stosunku rocznym.
8) Terminy wnoszenia opłat
Raz w roku.
9) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy na cele rolne w trybie bezprzetargowym.
Okres dzierżawy – 3 lata.
11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 12.10.2021 r. do 02.11.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24,
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska,
pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/


Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24