Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Wideotłumacz Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOBWIESZCZENIE WÓJTA W SPRAWIE WYBORU SOŁTYSA I UZUPEŁNIENIA SKŁADU RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE BYSTRE
2021-11-10 11:29:08, opublikował: Kembłowska Agnieszka

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 10 listopada 2021 r.
W SPRAWIE WYBORU SOŁTYSA I UZUPEŁNIENIA SKŁADU RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE BYSTRE

Zapraszam wszystkich uprawnionych mieszkańców sołectwa do udziału w Zebraniu Wiejskim w celu wyboru nowego Sołtysa oraz uzupełnienia składu Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się 24.11.2021 r. o godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bystre.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego przez przewodniczącego Zebrania.
2. Stwierdzenia kworum, zapoznanie uczestników z porządkiem Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i uzupełnienia składu Rady Sołeckiej.
4. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
5. Głosowanie tajne i ustalenie wyników wyborów.
6. Zgłaszanie kandydatów do uzupełnienia składu Rady Sołeckiej.
7. Głosowanie i ustalenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej.
8. Zamknięcie obrad.

Jeżeli w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim nie będzie co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, wybory przeprowadza się w tym samym dniu o godz. 17.45 bez względu na liczbę osób obecnych na Zebraniu.
Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców, który sporządza się w Urzędzie Gminy. Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, w pokoju nr 12 w terminie od 10. 11. 2021 r. do 24. 11. 2021 r.

Karty do głosowania będą wydane na podstawie ważnego dokumentu (dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią) potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do głosowania.

Uczestnicy Zebrania powinni przestrzegać reżimu sanitarnego, tj. zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos. Zaleca się również posiadanie własnego długopisu.

Kto może zostać sołtysem i członkiem rady sołeckiej i kto może głosować w wyborach na sołtysa i członków rady sołeckiej?

Aby kandydować na sołtysa lub członka rady sołeckiej i zagłosować należy być ujętym w stałym rejestrze wyborców.
W stałym rejestrze wyborców ujmowani są mieszkańcy zameldowani na pobyt stały na terenie gminy. Osoby, które nie mogą się obecnie zameldować w miejscowości, w której mieszkają, a chcą wziąć udział w wyborach mogą wpisać się do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Gminy Oleśnica (pok. nr 12) pisemny wniosek. Do wniosku dołącza się:
• kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
• pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania danej osoby pod wskazanym adresem, np. jakikolwiek imienny rachunek otrzymywany na ten adres.
Powyższe należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą wyborów, z uwagi na to, że Wójt, w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, wydaje decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców. Wójt przed wydaniem decyzji
jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.
Każdy mieszkaniec może sprawdzić, czy figuruje w rejestrze wyborców w siedzibie Urzędu, w pok. nr 12. Spis wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek wyborcy.


Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24