Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Wideotłumacz Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Aktualności"From the Costa da Morte making a better Europe"/„Z Costa da Morte, aby uczynić lepszą Europę”
2021-11-16 11:30:44, opublikował: Zahorski Rafał

The city twinning project "From the Costa da Morte making a better Europe" promoted by the Santa Comba City Council, was a project built in collaboration with different European Municipalities with the aim of strengthening the sense of belonging to Europe to Combat inequality of gender among citizens.

Municipality of Santa Comba (Spain)
Town Twinng Project - Description
"From the Costa da Morte making a better Europe"

This meeting focused on understanding and discussing equal opportunities and increasingly trying to achieve mutual understanding. In this situation, a process of awareness is necessary that the unity of Europe is a necessity, that the future lies in integration, not in leaving the EU and returning to national sovereignty.

The town twinning event supported brotherhood between the citizens involved and they have been convened to discuss and compare priorities and the future of Europe.

The project involved the Municipalities of Santa Comba (ES) as the applicant and Mandanici (IT) Msida (MT), Kneza (BU) Tar (HU), Pinhel (PT), Glabusovce (SL), Posesti (RO) and Olesnica (PO) in association.

The event was held in Santa Comba from October 25 to 30, 2021.

The activities have been very participatory and interactive by young people and citizens, with the organization of meetings, discussions and debates, workshops, seminars, round tables, exchanges of good practices and others, activities to develop an active citizenship and promote interactions between the citizens involved.

The project was approached through a non-formal work methodology in which citizens and young people have been the true actors of the project with their opinions, experiences and point of view. In this way, Europe became a more touchable and visible reality. In addition, the sign of the oath of brotherhood was an occasion to create a lasting cooperation and strong friendship and ensuring that citizens feel more European. Therefore, participants have been encouraged to exchange views and best practices in order to formulate new ideas and concrete proposals for the future.

----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt partnerstwa miast „Z Costa da Morte, aby uczynić lepszą Europę” promowany przez Radę Miejską Santa Comba, był projektem zbudowanym we współpracy z różnymi europejskimi gminami w celu wzmocnienia poczucia przynależności do Europy oraz zwalczania nierówności płci wśród obywateli.

Gmina Santa Comba (Hiszpania)

Projekt miast partnerskich - opis

„Z Costa da Morte, aby uczynić lepszą Europę”

Spotkanie koncentrowało się na dyskusji na temat równych szans, próbowano osiągnąć wzajemne zrozumienie w tej kwestii. Zgodzono się, że konieczny jest proces uświadamiania, że ​​jedność Europy jest sprawą fundamentalną, że przyszłość leży w integracji, a nie w wyjściu z UE i powrocie do suwerenności narodowej.

Wydarzenie wspierało braterstwo między zaangażowanymi stronami i zostało zwołane w celu omówienia i porównania priorytetów dotyczących przyszłości Europy.

Projekt obejmował gminy Santa Comba (Hiszpania) jako wnioskodawcę oraz Mandanici (Włochy) Msida (Malta), Kneza (Bułgaria) Tar (Węgry), Pinhel (Portugalia), Glabusovce (Słowacja), Posesti (RO) oraz Oleśnica (Polska).

Spotkanie odbywało się w Santa Comba od 25 do 30 października 2021 roku.

Aktywności były oparte na współdziałaniu i interakcji między uczestnikami (spotkania, dyskusje i debaty, warsztaty, seminaria, wymiana dobrych praktyk i inne działania mające na celu rozwijanie aktywnego obywatelstwa i promowanie interakcji między zaangażowanymi stronami).

Podejście do projektu oparte było na nieformalnej metodologii pracy, w której uczestnicy (przedział wiekowy 18-60 lat) byli prawdziwymi aktorami projektu ze swoimi opiniami, doświadczeniami i punktem widzenia. W ten sposób Europa stała się rzeczywistością bardziej dotykalną i widzialną. Ponadto podpisanie przysięgi było okazją do nawiązania trwałej współpracy i silnej przyjaźni oraz zapewnienia obywatelom poczucia europejskości. Dlatego też zachęcano uczestników do wymiany poglądów i dobrych praktyk w celu sformułowania nowych pomysłów i konkretnych propozycji na przyszłość.

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24