Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Wideotłumacz Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościWykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w ramach odszkodowania
2021-11-17 09:48:42, opublikował: Ogrodnik Mariusz

 


 

  WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY W RAMACH ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKĘ GRUNTU WYDZIELONĄ POD DROGĘ PUBLICZNĄ


I. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Oleśnica:

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomości położone w obrębie Poniatowice oznaczone następującymi numerami ewidencyjnymi:

- działka 303/19 wraz z udziałem co do 1/9 części w działce nr 303/4,

- działka 303/20.

Działki nr 303/19 i nr 303/20 uregulowane są w księdze wieczystej nr WR1E/00074818/0 natomiast działka nr 303/4 w księdze wieczystej nr WR1E/00105053/6.

2) Powierzchnia nieruchomości

Działka 303/19– 0,0880 ha,

Działka 303/20 – 0,0979 ha,

Działka 303/4 – 0,0895 ha.

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Poniatowice, w odległości około 11 km od centrum miasta Oleśnica
oraz w odległości około 0,4 km od drogi nr 98 Oleśnica-Syców. W odległości ok. 5 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Wschód.

Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy jednorodzinnej oraz użytkami rolnymi.

Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: w odległości ok. 100 metrów energia elektryczna oraz wodociąg.

Teren działki niezabudowany.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka: 303/19 i 303/20 - MN/40 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Działka: 303/4 -  w części MN/40 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w części KDW/22 – drogi wewnętrzne.

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW” - ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości brutto (zł)

113 414,00 zł.

7) Cena wywoławcza (zł)

Nie dotyczy.

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy.

9) Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy.

10) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

 II. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność osoby fizycznej która z mocy prawa przeszła na własność gminy Oleśnica.:

 

Nieruchomość oznaczona numerem 142/12 położona jest w obrębie Spalice i uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00040529/0.

2) Powierzchnia nieruchomości

0,2412 ha

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w miejscowości Spalice, w odległości około 3,5 km od centrum miasta Oleśnica oraz w odległości ok. 1,3 km od wjazdu węzłem drogowym „Oleśnica Północ” na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź.

Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej z uszkodzeniami ulica Dębowa (droga gminna).

Nieruchomość sąsiaduje z terenem projektowanej i istniejącej zabudowy jednorodzinnej oraz terenami rolnymi.

Teren w pobliżu nieruchomości uzbrojony: energia elektryczna, wodociąg.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

KDD/9 – drogi klasy dojazdowej,

KDL/2 – drogi klasy lokalnej.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

118 460,00 zł.

7) Cena wywoławcza (zł)

Nie dotyczy.

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy.

9) Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy.

10) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość stanowiąca własność osoby fizycznej, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Oleśnica
- nr 142/12 o pow. 0,2412 ha położona w obrębie Spalice, za którą Gmina Oleśnica zaoferowała za zgodą strony nieruchomość zamienną.

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: 30.12.2021 r.

III. Rozliczenie kosztów zamiany.

1) Określona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Oleśnica, oznaczonej nr ew. 142/12 obręb Spalice, gm. Oleśnica została określona na kwotę brutto: 118 460,00 zł;.

2) Określona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa prawa własności nieruchomości zamiennej, tj. działki nr 303/19 wraz z udziałem co do 1/9 części w działce nr 303/4 obręb Poniatowice, gm. Oleśnica została określona na kwotę brutto: 56720,00 zł., działki nr 303/20 obręb Poniatowice, gm. Oleśnica została określona na kwotę brutto: 56694,00 zł. co daje w sumie wartość: 113 414,00 zł., 

W związku z różną wartością zamienianych nieruchomości zamiana odbędzie się z koniecznością dopłaty ze strony Gmina Oleśnica w wysokości: 118460,00 zł. - 113414,00 zł. = 5046,00 zł. 


 

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 17.11.2021 r. do 30.12.2021 r.


 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica,

ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska,

pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina  

Biuletyn Informacji Publicznej
 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24