Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Wideotłumacz Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Aktualności"Granty PPGR" - uzupełnienie oświadczeń
2021-11-22 14:45:27, opublikował: Bojanowski Paweł

„Granty PPGR” - uzupełnienie oświadczeń

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Oleśnica, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień złożonych przez Państwa oświadczeń. Za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te oświadczenia, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami.

W związku z powyższym, wszystkich zainteresowanych prosimy o uzupełnienie dokumentów poświadczających:

  1. fakt zatrudnienia krewnego w zlikwidowanym PGR (dokumenty tj. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp.),
  2. stopień pokrewieństwa dziecka z osobą wskazaną w oświadczeniu jako krewny pracujący niegdyś w zlikwidowanym PGR (dokumenty tj. odpisy aktów stanu cywilnego),
  3. nieotrzymanie na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (dokumenty tj. zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy).

W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Oleśnica.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 71/3140223.

Uwaga:

Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia. Złożenie kompletu dokumentów także nie gwarantuje otrzymania wsparcia.

Informacja dodatkowa:

Z informacji uzyskanej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych, spółdzielnie produkcji rolnej i rolnicze kombinaty spółdzielcze były jednostkami spółdzielczymi i nie zaliczały się do PGR.

pobierz zaświadczenie (format PDF)

pobierz informację w formacie PDF

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24