Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica
2022-08-01 11:56:55, opublikował: Ogrodnik Mariusz

Oleśnica, 1.08.2022 r.

RN.602.1.2.2022 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

?Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2022-2025?

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaję do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu ?Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2022-2025? wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu. 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica;

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: katarzyna.sciesielska@olesnica.wroc.pl;

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska (pokój 4)

w terminie 21 dni tj. od dnia 2.08.2022 r. do dnia 22.08.2022 r. włącznie. 

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Oleśnica. 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem ?Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2022-2025? wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl), na stronie głównej Gminy Oleśnica (www.olesnica.wroc.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. 

z up. Wójta

/-/ Mariola FluderZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@olesnica.wroc.pl. Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Oleśnica http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?c=802.


Biuletyn Informacji Publicznej