Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościAbsolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica
2016-06-03 15:03:32, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zwołana na dzień 20 maja 2016 r. XX sesja Rady Gminy Oleśnica miała szczególny charakter. Poświęcona była zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

W części dotyczącej absolutorium Wójt Marcin Kasina, omówił sprawozdanie, pokazując na slajdach podstawowe wskaźniki w części dochodowej oraz wydatkowej zrealizowanego budżetu. Następnie odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Kaczmarek zapoznał wszystkich z opinią, w której Komisja pozytywnie oceniła przedstawione sprawozdanie i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Wójta za 2015 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa, na wniosek Komisji Rewizyjnej, przejrzała sprawozdania z wykonania budżetu oraz finansowe. Do zaprezentowanych dokumentów nie miała zastrzeżeń, więc radnym zarekomendowała udzielenie absolutorium.

Należy wspomnieć, że udzielenie absolutorium oznacza, że Wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Przyjęty na 2015 rok plan wydatków nie został przekroczony w żadnym dziale klasyfikacji budżetowej.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica za 2015 rok.

Obie ww. uchwały podjęto jednogłośnie, w obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Kunaj pogratulował Wójtowi, a do gratulacji dołączyli się również pozostali radni oraz uczestnicy obrad.

W dalszej części sesji Rada Gminy rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w następujących sprawach:

a. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta;
b. zmieniająca uchwałę Nr XV/103/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
c. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Przedstawione na sesji materiały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce „Sesje Rady Gminy”, natomiast podjęte uchwały – w zakładce „Prawo lokalne”.


Wójt Marcin Kasina 

Opracowanie: Agnieszka Kembłowska - Inspektor ds. obsługi Biura Rady

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24