Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościXXIII sesja Rady Gminy Oleśnica
2016-10-06 08:53:42, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Działalność Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego – XXIII sesja Rady Gminy Oleśnica

W dniu 29 września 2016 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Oleśnica, dotycząca działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, przystąpiono do punktu 4, w którym Prezes G. P. K. Jarosław Polański przedstawił  sprawozdanie z działalności jednostki za 2015 rok. Następnie podczas dyskusji skupiono się nad tematem Ramowej Dyrektywy Unijnej, za sprawą której prawdopodobnie od 1 stycznia 2017 r. ceny wody ulegną zmianie. 
W trakcie sesji podjęto następujące uchwały:
a. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica;
c.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cieśle, w gminie Oleśnica;
d. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Brzezinka, w gminie Oleśnica;
e. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nowa Ligota, w gminie Oleśnica;
f. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ostrowina, w gminie Oleśnica;
g. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 312/1, 312/2, 315/2 i 315/3 obręb Smardzów, gmina Oleśnica;
h. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zimnica w gminie Oleśnica;
i. w sprawie wyrażenia zgody na najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat dwóch pomieszczeń w Wyszogrodzie 4, stanowiących własność Gminy Oleśnica;
j. w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” przyjętych uchwałą nr XXVI/179/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2012 r w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica;
k. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dobroszyce;
l. zmieniająca uchwałę nr XXI/141/16 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku  komunikacyjnego przy skrzyżowaniu dróg 1469D i 1464D w miejscowości Wyszogród;
m.  w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy;
n. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn."Budowa drogi rowerowej na odcinku od granicy powiatu Oleśnickiego do granicy miasta Oleśnica około 4,0 km";
o. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

W/w uchwały zostały podjęte jednogłośnie w obecności 11 radnych biorących udział w głosowaniu.
W kolejnym punkcie porządku obrad Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Zakończenie sesji poprzedziło przyjęcie przez radnych protokołu z poprzednich obrad.


  Opracowanie:
 Agnieszka Kembłowska - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24