Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościBezpieczeństwo i porządek publiczny
2017-02-09 09:01:33, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie Oleśnica - XXVIII sesja Rady Gminy Oleśnica

XXVIII sesja Rady Gminy Oleśnica zwołana na dzień 26 stycznia 2017 roku, rozpoczęła się od wprowadzenia przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja autopoprawek do proponowanego porządku obrad.

Następnie wystąpili zaproszeni goście:
- Komendant Powiatowy Policji Robert Froń zapoznał radnych ze stanem zagrożenia przestępczością i skutecznością ścigania sprawców przestępstw w 2016 roku oraz z głównymi kierunkami pracy Policji w najbliższym czasie;
- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Fischer przedstawił działania organizacyjne i prawne jednostki, statystykę pożarów i miejscowych zagrożeń. Szczegółowo omówił także charakterystyczne zdarzenia na terenie gminy Oleśnica, przeprowadzone szkolenia dla członków OSP, ocenę stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie gminy Oleśnica w roku 2016 oraz doposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy z otrzymanych dotacji;
- Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Józef Kołomański zaprezentował sprawozdanie z działalności OSP w 2016 roku.

Przedstawione wyżej materiały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.nowoczesnagmina.pl, w zakładce „Sesje Rady Gminy”.

Po przerwie Rada Gminy podjęła uchwały w n/w sprawach:
a. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2017;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica”;
c. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dąbrowa, gmina Oleśnica;
d. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sokołowice, gmina Oleśnica;
e. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oleśnica;
f. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok;
g. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/187/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Oleśnica, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, przewodniczący poszczególnych komisji stałych przedstawili sprawozdania z działalności komisji za 2016 rok oraz plany pracy na 2017 rok.

W dalszej części sesji Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Przed zakończeniem obrad przyjęto protokół z XXVI oraz XXVII sesji Rady Gminy Oleśnica.

Agnieszka Kembłowska

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24