Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościXXIX sesja
2017-03-14 15:23:48, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny

XXIX sesja Rady Gminy Oleśnica zwołana na dzień 23 lutego 2017 roku, tradycyjnie rozpoczęła się od przedstawienia proponowanego porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja.

Następnie sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przedstawiła nowa przewodnicząca Grażyna Leszczyńska. Z kolei sprawozdanie z funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016 rok również przedstawiła nowa przewodnicząca Anna Baran.
Podczas dyskusji poruszono temat m.in. zatrudnienia psychologa na potrzeby działania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz współpracy z dzielnicowymi.
W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
a. w sprawie zasad korzystania i ustalenia opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica oraz pomieszczeń Urzędu Gminy Oleśnica;
b. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;
c. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020;
d. zmieniająca uchwałę Nr VI/26/11 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
e. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/235/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Oleśnica lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania ulg;
f. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Z kolei Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Przed zakończeniem obrad przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Oleśnica.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy Oleśnica zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.nowoczesnagmina.pl,
w zakładce „Prawo lokalne”.


Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj


Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Grażyna Leszczyńska


Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Anna Baran

Agnieszka Kembłowska

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24