Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościXXX sesja – sport i rekreacja w Gminie Oleśnica
2017-03-30 08:37:24, opublikował: Kembłowska Agnieszka

30 marca 2017 r. odbyła się sesja poświęcona działalności Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Ligocie Polskiej.

Obrady rozpoczęły się od wystąpienia dyrektora GOK-u Doroty Bartczak oraz kierownika Artura Koziary, którzy przedstawili informacje dotyczące sytuacji finansowej jednostki oraz działalności w zakresie sportu i rekreacji.
Podczas dyskusji głos zabrał Wójt Marcin Kasina – ewenementem na skalę województwa dolnośląskiego jest amatorska liga gminnej piłki nożnej, w której może grać każdy. Gmina udostępnia infrastrukturę w postaci boisk, które zmieniają się. Dziś są to boiska z piłkochwytami, ogrodzone, z szatniami, z doprowadzoną wodą. Wójt podziękował za zaangażowanie i dodał, że jest to bodziec na przyszłość, nie można powiedzieć, że wszystko jest bardzo dobrze, trzeba powiedzieć, że zawsze w przyszłości może być lepiej.
Na zakończenie dyskusji Dorota Bartczak podziękowała za warunki do pracy, za środki, za wyrozumiałość i przychylność, za uczestniczenie w imprezach oraz kolegom i koleżankom za współpracę. 
W dalszej części obrad Rada Gminy rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w następujących sprawach:
a) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica;
b) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko wicedyrektora w szkole podstawowej;
c) w sprawie zasad określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin oraz nauczycieli, którym powierzono stanowisko pedagoga, psychologa i logopedy;
d) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora w szkole podstawowej;
e) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
h) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektrycznej;
i) zmieniająca uchwałę Nr XLVI/329/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu;
j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2017;
k) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/184/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
l) w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Zakończenie sesji poprzedziło przedstawienie przez Wójta sprawozdania z okresu między sesjami oraz przyjęcie przez radnych protokołu z poprzednich obrad.

Prezentowane przez zaproszonych gości materiały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce „Sesje Rady Gminy”.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Dorota Bartczak


Kierownik Działu Sportu i Rekreacji Artur Koziara

Agnieszka Kembłowska

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24