Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościDziałalność Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego – XXXV sesja Rady Gminy Oleśnica
2017-09-20 08:30:55, opublikował: Bojanowski Paweł

W dniu 20 września 2017 r. odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Oleśnica. W pierwszej części obrad wystąpił Jarosław Polański prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Spółka realizuje swoją podstawową działalność w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oleśnica, ale także poszerza działalność dodatkową wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Oleśnica. Za rok 2016 r. spółka osiągnęła zysk, który w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższy. Udało się zwiększyć przychody w porównaniu z rokiem ubiegłym, polityka zarządzania Spółką przyniosła pozytywne rezultaty co powoduje, że utrzymano bezpieczną płynność finansową.

W dalszej części obrad Rada Gminy rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w następujących sprawach:
a. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta;
b. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/184/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
c. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok;
d. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
e. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Oleśnica;
f. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Oleśnica oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwały od a. do e. zostały podjęte jednogłośnie w obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu, natomiast uchwała f. została podjęta 13 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Przedstawione na sesji materiały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce „Sesje Rady Gminy”, natomiast podjęte uchwały – w zakładce „Prawo lokalne”.

Agnieszka Kembłowska


Radni podczas sesji (od lewej: Marcin Korzępa, Tadeusz Andresasik, Czesław Kaczmarek)


Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj oraz prezes GPK Jarosław Polański

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24