Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOświata w gminie Oleśnica – XXXVI sesja
2017-12-01 14:52:48, opublikował: Kembłowska Agnieszka
Dnia 26 października b.r. w sali narad w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy, dotycząca funkcjonowania gminnych placówek oświatowych.

W pierwszej części obrad wystąpił Wójt Marcin Kasina, przedstawiając informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. Następnie osiągniecia swojej placówki oraz perspektywy rozwoju zaprezentowała Anna Klimkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej. Podsumowaniem wystąpień była dyskusja, koncentrująca się w głównej mierze na subwencji oświatowej przyznawanej przez państwo jednostkom samorządu terytorialnego.
W tym dniu Rada Gminy rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w następujących sprawach:
a. w sprawie przekształcenia sześcioletnich publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica w ośmioletnie publiczne szkoły podstawowe;
b. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nieciszów gmina Oleśnica;
c. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2/3, 76, 158/9, 260/1 i 388/1 obręb Spalice, gmina Oleśnica;
d. w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; 
e. w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oleśnica na lata 2017-2025;
f. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
g. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Oleśnica Gminnego Programu dla Rodzin Wielodzietnych,, Karta Dużej Rodziny Gminy Oleśnica";
h. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności;
i. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/184/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
j.  w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok;
k. w sprawie regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oleśnica w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Wszystkie ww. uchwały zostały podjęte jednogłośnie w obecności 11 radnych biorących udział w głosowaniu.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz Wójta za 2016 rok. Z kolei Wójt odczytał informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, a następnie przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy między sesjami.
W sprawach różnych Wójt, na prośbę radnych, przybliżył temat spotkania, które odbyło się w Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu w sprawie przyszłości terenów po byłym lotnisku oraz omówił efekty spotkania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie wyrażenia zgody na dobudowanie trzech pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowicach. Dyskusję zakończono tematem gazyfikacji miejscowości Spalice oraz Boguszyce (sołectwa Boguszyce, Osiedle Boguszyce i Spalice).

Agnieszka Kembłowska


Wójt Marcin Kasina oraz Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24