Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Wideotłumacz Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościXXXV sesja Rady Gminy Oleśnica
2021-11-22 11:33:52, opublikował: Kembłowska Agnieszka

XXXV sesja Rady Gminy Oleśnica

Realizacja zadań oświatowych oraz sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych

W dniu 29 października 2021 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyła się XXXV sesja Rady Gminy. Po zatwierdzeniu przez radnych proponowanego porządku obrad, głos zabrał Maciej Syta, który zapoznał Radę z informacją o realizacji zadań oświatowych w gminie Oleśnica za rok szkolny 2020/2021 oraz sprawozdaniem z działalności Centrum Usług Wspólnych (CUW). Podczas dyskusji pytano o wydatkowaną kwotę na zakup komputerów i oprogramowania,
a także o koszty abonamentów programów komputerowych. Wiodącym tematem dyskusji był budżet CUW zaplanowany na 2022 rok.

W kolejnej części sesji radni rozpatrzyli i głosowali nad niżej wymienionymi projektami:
- zmieniająca uchwałę Nr XXV/212/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica,
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2022 rok,
- w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
- w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Spalice, gm. Oleśnica,
- w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Oleśnica na lata 2021-2023,
- w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica”,
- w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Oleśnica porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wszystkie projekty zostały podjęte przy 14 głosach radnych za, zwykłą większością głosów, w sposób jawny.
Podczas październikowej sesji, zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym, Wójt oraz Przewodniczący Rady przedstawili informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych, Wójta i zobowiązanych pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica za 2020 rok.
Z kolei po comiesięcznej informacji Wójta z prac między sesjami, Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj otworzył punkt sprawy bieżące i wolne wnioski. Radni dyskutowali na temat złożonych wniosków w programie Polski Ład, pytano także na jakim etapie jest przetarg na wóz bojowy dla OSP Smolna, wyjaśniano celowość rozbudowy remizy w Ligocie Małej, porównywano funkcjonowanie oświaty w mieście Oleśnica do gminy Oleśnica. Po wyczerpaniu tematów, Przewodniczący zamknął dyskusję, a następnie sesje o godz. 18.35.
Zgodnie z § 14 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym - imienne wykazy głosowań radnych zostają podane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/. W ww. Biuletynie zamieszczane są również uchwały podjęte na sesjach oraz transmisje i nagrania archiwalne.

Agnieszka Kembłowska
Biuro Rady

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24