Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościSesje Rady Gminy Oleśnica
2022-03-09 13:43:49, opublikował: Bojanowski Paweł

Budżet Gminy na 2022 rok podjęty jednogłośnie !

Rada Gminy Oleśnica przyjęła uchwałę budżetową na rok 2022. Radni byli jednomyślni. „Za“ projektem przyszłorocznych dochodów i wydatków przedstawionych przez Wójta Marcina Kasinę głosowało 15 obecnych na sesji rajców.

Na XXXVII sesji, która odbyła się 16 grudnia 2021 r., radni podjęli także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Oleśnica na lata 2022-2038.

Poddanie ww. aktów pod głosowanie poprzedziło wystąpienie Wójta Marcina Kasiny, który szczegółowo omówił założenia ogólne budżetu, dochody i wydatki gminy oraz kluczowe inwestycje zaplanowane na 2022 rok. Następnie pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały odczytane przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja. Głos zabrali także przewodniczący poszczególnych komisji stałych, przedstawiając swoje opinie
w sprawie zaplanowanego budżetu. 

W drugiej części sesji radni, rozpatrzyli i głosowali nad bieżącymi projektami finansowymi, oświatowymi oraz dotyczącymi gospodarki komunalnej.

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica

30 grudnia 2021 r. odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Oleśnica. Miała ona charakter nadzwyczajny. Konieczność zwołania sesji podyktowana była potrzebą ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego ujętego w wykazie wydatku w następnym roku budżetowym. 

Bezpieczeństwo w gminie Oleśnica

Wiodącym tematem pierwszej sesji w nowym 2022 roku, zwołanej na dzień 27 stycznia było bezpieczeństwo w gminie Oleśnica. W sesji uczestniczył Wójt Marcin Kasina, sołtysi, pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych oraz media.

Na sesji wystąpili również zaproszeni goście:

- Komendant Powiatowy Policji Robert Froń - zapoznał radnych ze stanem zagrożenia przestępczością i skutecznością ścigania sprawców przestępstw w 2021 roku oraz z głównymi kierunkami pracy Policji w najbliższym czasie;

- Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Fischer - przedstawił działania organizacyjne i prawne jednostki, statystykę pożarów i miejscowych zagrożeń. Szczegółowo omówił także charakterystyczne zdarzenia na terenie gminy Oleśnica oraz przeprowadzone szkolenia dla członków OSP;

- Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Józef Kołomański - zaprezentował sprawozdanie z działalności OSP w 2021 roku.

Po przeprowadzonej dyskusji, w drugiej części sesji radni głosowali nad bieżącymi projektami finansowymi oraz oświatowymi. Rozpatrzono także projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica", w sprawie Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Poniatowicach oraz w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. Następnie przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawili obszerne sprawozdania z działalności obu Komisji za ubiegły rok budżetowy. Na zakończenie sesji Wójt Marcin Kasina przedstawił radnym sprawozdanie z prac, jakie wykonał w okresie ostatniego miesiąca. 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica w 2021 roku

W dniu 24 lutego b. r. w sali narad w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyła się XL sesja Rady dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Szczegółowe informacje dotyczące struktury wydatków i przychodów w ubiegłym roku omówiła dyrektor GOK Monika Małobęcka-Wzgarda. Natomiast relację z działalności sportowej przedstawił kierownik Działu Sportu i Rekreacji Artur Koziara

W dalszej części obrad, oprócz projektów finansowych oraz oświatowych, rozpatrzono uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oleśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Następnie Wójt przedstawił informację o swojej aktywności zawodowej w okresie ostatniego miesiąca.  

Zgodnie z § 14 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym - imienne wykazy głosowań radnych są niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/. W ww. Biuletynie zamieszczane są również uchwały podjęte na sesjach oraz transmisje z obrad i nagrania archiwalne.

Agnieszka Kembłowska
Biuro Rady