Uchwała 
 Dział   Rozdział   Paragraf  [2008-12-30] XXX/137/08 [2009-02-24] XXXII/146/09 [2009-04-08] XXXIV/155/09 [2009-04-28] XXXV/162/09 [2009-05-26] XXXVI/164/09 [2009-06-05] 211/09 [2009-06-23] XXXVII/172/09 [2009-06-30] 218/09 [2009-07-17] 232/09 [2009-08-03] 234/09 [2009-08-28] XXXVIII/176/09 [2009-09-22] XXXIX/181/09 [2009-10-30] XL/185/09 [2009-11-24] XLI/194/09 [2009-12-22] 28_09 Razem
010 01010 6260 875 000,00           -175 000,00               -700 000,00 0,00
Razem 875 000,00           -175 000,00               -700 000,00 0,00
01095 2010         285 398,81               128 648,00     414 046,81
Razem         285 398,81               128 648,00     414 046,81
Razem 875 000,00       285 398,81   -175 000,00           128 648,00   -700 000,00 414 046,81
020 02001 0750 5 600,00                             5 600,00
Razem 5 600,00                             5 600,00
Razem 5 600,00                             5 600,00
600 60016 0490 30 000,00                             30 000,00
0920                     200,00         200,00
2440 96 500,00     25 900,00 63 000,00                     185 400,00
6260 55 000,00       -55 000,00                     0,00
Razem 181 500,00     25 900,00 8 000,00           200,00         215 600,00
60017 2440       133 200,00                       133 200,00
6260 99 000,00     -45 000,00                       54 000,00
6280 180 000,00     120 000,00                       300 000,00
Razem 279 000,00     208 200,00                       487 200,00
Razem 460 500,00     234 100,00 8 000,00           200,00         702 800,00
700 70005 0470 30 000,00                             30 000,00
0750 45 000,00                       30 000,00     75 000,00
0760 5 000,00                             5 000,00
0770 1 700 000,00       -566 000,00           -22 000,00         1 112 000,00
0920         2 000,00                     2 000,00
0970 160 000,00                   28 000,00         188 000,00
2710                             23 540,00 23 540,00
Razem 1 940 000,00       -564 000,00           6 000,00   30 000,00   23 540,00 1 435 540,00
Razem 1 940 000,00       -564 000,00           6 000,00   30 000,00   23 540,00 1 435 540,00
710 71035 0690 6 000,00                             6 000,00
2020     800,00                         800,00
Razem 6 000,00   800,00                         6 800,00
Razem 6 000,00   800,00                         6 800,00
750 75011 2010 62 012,00                             62 012,00
2360 1 750,00                             1 750,00
Razem 63 762,00                             63 762,00
75023 0970 20 500,00                             20 500,00
Razem 20 500,00                             20 500,00
Razem 84 262,00                             84 262,00
751 75101 2010 1 875,00                             1 875,00
Razem 1 875,00                             1 875,00
75113 2010     8 802,00     7 920,00                   16 722,00
Razem     8 802,00     7 920,00                   16 722,00
Razem 1 875,00   8 802,00     7 920,00                   18 597,00
754 75412 2710                 7 000,00             7 000,00
Razem                 7 000,00             7 000,00
75414 2010 1 000,00                             1 000,00
Razem 1 000,00                             1 000,00
Razem 1 000,00               7 000,00             8 000,00
756 75601 0350 15 000,00                             15 000,00
Razem 15 000,00                             15 000,00
75615 0310 2 850 000,00                             2 850 000,00
0320 93 825,00                             93 825,00
0330 111 488,00                             111 488,00
0340 151 000,00                             151 000,00
0430 1 000,00                             1 000,00
0500 10 000,00                             10 000,00
0910 17 000,00                             17 000,00
Razem 3 234 313,00                             3 234 313,00
75616 0310 1 320 000,00                             1 320 000,00
0320 1 255 648,00                             1 255 648,00
0330 3 154,00                             3 154,00
0340 110 250,00                             110 250,00
0360 30 000,00                             30 000,00
0430 1 000,00                             1 000,00
0500 483 441,00                             483 441,00
0690 15 000,00                             15 000,00
0910 40 000,00                             40 000,00
2680 13 200,00                             13 200,00
Razem 3 271 693,00                             3 271 693,00
75618 0410 30 000,00                             30 000,00
0460 9 000,00                             9 000,00
0480 140 000,00                       10 200,00   2 800,00 153 000,00
0490 11 000,00                             11 000,00
0590                             5 200,00 5 200,00
0910 1 000,00                             1 000,00
Razem 191 000,00                       10 200,00   8 000,00 209 200,00
75621 0010 4 092 473,00 -134,00                           4 092 339,00
0020 70 000,00                             70 000,00
Razem 4 162 473,00 -134,00                           4 162 339,00
Razem 10 874 479,00 -134,00                     10 200,00   8 000,00 10 892 545,00
758 75801 2920 5 504 228,00 205 248,00                 30 000,00         5 739 476,00
Razem 5 504 228,00 205 248,00                 30 000,00         5 739 476,00
75802 2750                             24 767,00 24 767,00
Razem                             24 767,00 24 767,00
75807 2920 2 734 397,00                             2 734 397,00
Razem 2 734 397,00                             2 734 397,00
75814 0920 30 000,00 4 186,00                           34 186,00
Razem 30 000,00 4 186,00                           34 186,00
Razem 8 268 625,00 209 434,00                 30 000,00       24 767,00 8 532 826,00
801 80101 2030                         18 000,00     18 000,00
Razem                         18 000,00     18 000,00
80195 2030 26 055,00 23 423,00             9 412,00       396,00   -26 055,00 33 231,00
Razem 26 055,00 23 423,00             9 412,00       396,00   -26 055,00 33 231,00
Razem 26 055,00 23 423,00             9 412,00       18 396,00   -26 055,00 51 231,00
851 85154 0570                     215,00         215,00
Razem                     215,00         215,00
Razem                     215,00         215,00
852 85212 0970 6 000,00                             6 000,00
2010 3 670 000,00                   -472 000,00     161 000,00   3 359 000,00
Razem 3 676 000,00                   -472 000,00     161 000,00   3 365 000,00
85213 2010 15 000,00                     -5 772,00       9 228,00
2030                       5 000,00   -943,00   4 057,00
Razem 15 000,00                     -772,00   -943,00   13 285,00
85214 2010 129 000,00                     -55 869,00       73 131,00
2030 82 000,00                     54 000,00 10 000,00 -8 724,00   137 276,00
Razem 211 000,00                     -1 869,00 10 000,00 -8 724,00   210 407,00
85219 2008                     87 346,00   36 278,00     123 624,00
2009                     4 624,20   1 920,60     6 544,80
2030 145 900,00     4 400,00           6 100,00           156 400,00
Razem 145 900,00     4 400,00           6 100,00 91 970,20   38 198,60     286 568,80
85278 2010                   6 000,00           6 000,00
Razem                   6 000,00           6 000,00
85295 2010                           127 000,00   127 000,00
2020                       10 000,00       10 000,00
2030 49 000,00 -9 000,00         4 000,00         5 000,00   7 000,00   56 000,00
Razem 49 000,00 -9 000,00         4 000,00         15 000,00   134 000,00   193 000,00
Razem 4 096 900,00 -9 000,00   4 400,00     4 000,00     12 100,00 -380 029,80 12 359,00 48 198,60 285 333,00   4 074 260,80
854 85415 2030     46 093,00         47 795,00         2 963,00     96 851,00
Razem     46 093,00         47 795,00         2 963,00     96 851,00
Razem     46 093,00         47 795,00         2 963,00     96 851,00
900 90003 2440                         4 700,00     4 700,00
Razem                         4 700,00     4 700,00
90020 0400                     6 614,00         6 614,00
Razem                     6 614,00         6 614,00
Razem                     6 614,00   4 700,00     11 314,00
926 92601 6300           333 000,00                   333 000,00
6330         333 000,00                     333 000,00
6630         333 000,00 -333 000,00                   0,00
Razem         666 000,00 0,00                   666 000,00
Razem         666 000,00 0,00                   666 000,00
Razem 26 640 296,00 223 723,00 55 695,00 238 500,00 395 398,81 7 920,00 -171 000,00 47 795,00 16 412,00 12 100,00 -337 000,80 12 359,00 243 105,60 285 333,00 -669 748,00 27 000 888,61