Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / harmonogramy

UCHWAŁA NR LXXXII/297/02
ZARZĄDU GMINY OLEŚNICA
z dnia 10 lipca 2002 r

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002 rok.


w składzie:
Przewodniczący Zarządu - Andrzej Proszkowski
Z-ca Przewodniczącego Zarządu - Feliks Grudzień
Członkowie: - Jacenty Kawecki
- Waldemar Uba
- Zdzisław Staroń
- Roman Strug
- Marian Słotnicki

Na podstawie art.29 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 155, poz.1014 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr LXXX/296/02 z dnia 22 czerwca 2002 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002, oraz Uchwały Nr 252/XLIV/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie zmian budżetu Gminy Oleśnica na rok 2002 Zarząd Gminy Oleśnica, uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2002 określony w załączniku.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-06-08 23:07:58
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl