Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / pracy

ZARZĄDZENIE NR 187/IV/04
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 6 grudnia 2004 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 147/IV/04 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 104 § 1 rozdziału IV i art. 129 rozdziału II ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 147/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oleśnica w § 11 ust. 1  rozdziału IV określenie: "w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym" zastępuje się określeniem: "trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

WÓJT GMINY
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2004-12-28 21:30:40
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl