Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CMENTARZE

UCHWAŁA NR I/XXXIV/182
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 04 czewrwca 1993 r.

w sprawie ustalenia opłat za miej.sca grzebalne na cmentarzu komunalnym położonym we wsi Poniatowice.

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych//Dz.U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298, zm. Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154/ oraz art. 7 ust. 1 pkt. 13 i art. 18 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz. 95/ w związku z art. 1 ust. 3 lit. c ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 34, poz. 198/ Rada Gminy Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym położonym we wsi Poniatowice:
1. Miejsce pod grób stały ziemny   100 000 zł
2. "    "   " mały   "      50 000 zł
3. Za wykopanie grobu  400 000 zł
4. "     "      "  małego   200 000 zł
5. Wydawanie zezwolenia na budowę grobu murowanego
- jednomiejscowego   200 000 zł
- dwumiejscowego • 300 000 zł
6. Wydawanie zezwolenia na postawienie nagrobka
- pojedynczego  100 000 zł
- podwójnego  150 000 zł
7. Wydawanie zezwolenia na postawienie nagrobka dla zwłok dzieci do lat 6 o   50 000 zł
8. Rezerwacja pod grób stały ziemny  300 000 zł
9. Opłata za grób po 20-tu latach  100 000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr I/XI/47 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 25 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym położonym we wsi Poniatowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Krzysztof Sycianko

 
 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-12-21 08:58:16
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl