Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

Zarządzenie Nr 91/IV/03
Wójta Gminy Oleśnica

z dnia 31 grudnia 2003 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Dariuszowi Rzepka - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Smolnej.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Udzielam Panu Dariuszowi Rzepka – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Smolnej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności:
  1. Wykonywania wszystkich czynności ze stosunku pracy zgodnie z kodeksem pracy i przepisami szczegółowymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej szkoły z ustawy o systemie oświaty.
  2. Dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi (zawieranie umów lub zleceń wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły i planowanie ich zgodnie ze statutem szkoły).

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

Wójt
/-/ Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Marcin Chorążyczewski 2005-01-31 11:27:34
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl