Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / JEDNOSTKI

Zarządzenie Nr 245/IV/05
Wójta Gminy Oleśnica

z dnia 30 czerwca 2005 r.


w sprawie przyznania ryczałtu dla Pana Dariusza Lewańskiego – Skarbnika Gminy

 

 Na podstawie §§ 2 i 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271, zm: Dz.U. z 2004r. Nr 237, poz. 2376) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Panu Dariuszowi Lewańskiemu – Skarbnikowi Gminy,  miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne /teren gminy Oleśnica/ w ilości 200 km na okres od dnia 1 lipca 2005r. do 31 lipca 2005r..

§ 2. 1. Zwrot koszt używania w celach służbowych do jazd lokalnych samochodu osobowego następuje po uprzednim zawarciu umowy cywilnoprawnej.
       2. Miesięczny ryczałt zostanie wypłacony po przedłożeniu oświadczenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

 WÓJT
                                                                                            /-/ Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Marcin Chorążyczewski 2005-09-01 07:52:24
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl