Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / KANALIZACJA

Zarządzenie Nr 136/IV/04
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 16 kwietnia 2004 r.


W sprawie powołania członków Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na realizację zadania inwestycyjnego o nr OR01/700/01943/04 p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Smardzów”, realizowanego przy udziale środków
Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD

 Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję członków Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w składzie:
1. Przewodniczący, bez prawa głosu
2. Sekretarz, bez prawa głosu
3. Członek głosujący
4. Członek głosujący
5. Członek głosujący
Członkowie Komisji Przetargowej zostają powołani indywidualnie – powołania w załączeniu.

§ 2. 1. Do obowiązków komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie przetargu o nr OR01/700/01943/04 na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Smardzów” zgodnie z zasadami programu SAPARD
2. Komisja pracuje w pełnym składzie od rozpoczęcia do zakończenia procedury przetargowej
3. Komisja Przetargowa sporządza ze swoich posiedzeń listy obecności.

§ 3. Praca Komisji Przetargowej odbywa się w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24, pok. nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

 
Wprowadził : Paweł Oleniecki 2006-03-21 11:30:11
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl