Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / harmonogramy

ZARZĄDZENIE Nr 43/IV/03
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 czerwca 2003 r.

w spraw przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148; Dz.U. Nr 45, poz.391) oraz § 1 i 2 uchwały Nr V/39/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 zarządzam, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2003 określony w załączniku.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2003r i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

WÓJT GMINY
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2006-03-31 14:21:43
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl